Ingezonden:

Op 21 september jl. is de bekende Surinaamse filosoof-psycholoog, ondernemer en publicist Roy Bhikharie in Zug, Zwitserland gepromoveerd tot Doctor in Business Research, en behaalde tevens zijn doctoraat in Business Administration. Deze tweevoudige doctors graad werd hem toegekend door de respectievelijke samenwerkende universiteiten, de UGSM-Monarch Business School Switzerland en de Universidad Azteca of Mexico.

De titel van zijn dissertatie of proefschrift is: Managing Paradigms to Create Work-Life Synergies (WLS) in Executive Counseling: A Hermeneutic and Individual Phenomenological Approach. Hieronder wil ik een vrij vertaalde samenvatting van zijn proefschrift geven te beginnen met de titel: Het Beheren van Paradigma’s om Synergiën tussen Werk en Privéleven te scheppen in Executive Counseling: Een Hermeneutische en Individueel Fenomenologische Benadering

“Paradigma’s moet u zien als de software van onze hersenen, die onze kijk op het leven en de wereld, of perceptie, beinvloeden. En ‘executieve counseling’ betekent hier, het bijstaan van leidinggevenden om synergien of een veerkrachtige balans tussen werk en privé leven van medewerkers te helpen scheppen. De benadering die in dit proefschrift gehanteerd is, stelt volgens mij de onderzoeker in staat om de literatuur, inclusief belevenissen en ervaringen, op consistente wijze binnen dit kader te interpreteren”. En nu volgt de samenvatting van zijn proefschrift:

Geestelijke gezondheidsklachten ten gevolge van problemen op het werk hebben soortgelijke klachten overtroffen, die veroorzaakt zijn door alle andere levens-stressoren. Zelfmoordcijfers als gevolg van werkstress zijn wereldwijd alarmerend. Werkstress ontstaat wanneer de bedrijfsfunctie-eisen niet overeenkomen met de bekwaamheden, de aard, of de groeibehoeften van werknemers. Aan de andere kant draagt een beroepsopleiding bij aan waardig werk en is opvoedkundig een vormingselement in het menselijke leven en hierdoor van de samenleving als geheel; een beroepsopleiding helpt namelijk bij het realiseren van je roeping, terwijl in de groeibehoeften wordt voorzien. Om (zelf-)percepties te managen, waarbij de onderliggende paradigma’s (die de huidige status-quo handhaven) worden blootgelegd en verschoven; en synergiën tussen werk en privéleven in executive counseling tot stand te brengen; beschrijft en concretiseert de dissertatie de volgende fundamentele mentale vermogens:

a) het zelfbewustzijn,
b) het ego,
c) de intuïtie,
d) de slaap-droom,
e) het onbewuste,
f) (de idee van) de dood,
g) en spiritualiteit.

Ter verwerving van gezonde paradigma’s, die het vermogen in staat stellen om de arbeidsproductiviteit te verhogen, worden de onderhavigegemeenschappelijke, interactieve en samenhangende fundamentele mentale vermogens, afzonderlijk, integratief en cultureel onbevooroordeeld geconcretiseerd of ingevuld. Tijdens dit traject worden productieve en niet-productieve menselijke factoren en HRM praktijken overwogen om een mind shift (mentaliteitsverandering) tot stand te brengen, waarbij basisregels van psychosynthese worden afgeleid, conclusies voor het managen van bedrijfseisen worden gevalideerd, en zin en vreugde aan het werk, het leven en de samenleving worden toegevoegd; bij dit cognitieve proces worden intra (interne) psychische en psychosociale problemen overwonnen.

Het beïnvloeden van cognitieve processen (of onderliggende geestelijke processen) voor het doel van dit niet-vergelijkend kwalitatieve onderzoek, waarbij de epistemologische (betreft het weten) en de ontologische (betreft de ingeving en dus de menselijke aard) perspectieven worden geïntegreerd, vindt plaats door een combinatie van een hermeneutische (betreft de interpretatie van gerelateerde literatuur) en een individueel fenomenologische benadering (betrekt ook de actuele ervaring van de onderzoeker in aansluiting op het onderzoek); de persoonlijke- en bedrijfs-psychosynthese invalshoek van deze onderzoeksmethodologie wordt ondersteund door het feit dat alleen mensen verantwoordelijk gesteld kunnen worden en daarom een bedrijf zou moeten opereren als een levend organisme. Dit betekent dat de behoeften en aspiraties van werknemers, alsook die van de organisatie, inclusief die van consumenten, gelijktijdig kunnen worden vervuld, waardoor het mogelijk wordt te praktiseren wat wordt gepredikt: een win-winsituatie voor bedrijf, werknemer én consument of samenleving.

De conclusie is dat het ‘bepalen’ van de behoeften van werknemers en consumenten om die te doen passen binnen de bedrijfseisen en omstandigheden, in plaats van te voorzien in hun tekort en groeibehoeften, heeft geleid tot de huidige status quo van werkstress, gerelateerde gezondheidsklachten, zelfmoorden en lage productiviteit. Aldus, een vrij vertaalde samenvatting van het originele proefschrift van Dr. Roy Bhikharie, PhD

Max Sordam
Auteur, cultuurkenner, columnist
m.sordam1@chello.nl

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.