Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Rotary Suriname vraagt extra aandacht voor eliminatie polio

Vandaag is het Wereld Poliodag. “End Polio Now”, is het grote wereldwijde project van Rotary International, dat als doel heeft de wereld in 2020 poliovrij te hebben gemaakt. Daarom wil ook Rotary Suriname op deze dag extra aandacht vragen voor de actie “End Polio Now”.

Rotary International is sinds 1988 intensief bezig met de strijd tegen polio. Dit in samenwerking met de World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF) en Centers for Disease Control & Prevention (CDC). Sinds 2007 heeft ook de grootste particuliere goede doelenstichting ter wereld, de Bill & Melinda Gates Foundation, zich aangesloten.

Ter ondersteuning van dit streven organiseert de Rotary Suriname voor de derde keer een polio awareness wandel- en trimloop in samenwerking met de vereniging Oase en optiek Marisa.

Dit jaar zal er bovendien ook nog een Glow to End Polio Afterparty met DJ Andy Safado na de loop zijn. De opbrengst hiervan zal worden geschonken aan de Rotary Foundation voor de internationale strijd tegen polio.

Tevens streeft Rotary Suriname ernaar om, ook in het kader van Wereld Poliodag, samen met het Nationaal Immunisatie Programma (NIP)/het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG)/het ministerie van Volksgezondheid een awareness project uit te voeren, waarbij de noodzaak van een optimale vaccinatiedekkingsgraad in Suriname centraal zal staan.

Wat is polio?

Polio, ook wel kinderverlamming genoemd, is een virusziekte die een ontsteking in de grijze stof van het ruggenmerg veroorzaakt. Het is een sluipende ziekte die in 95% van de gevallen geen symptomen vertoont maar wel besmettelijk is.

Het virus wordt onder meer door slechte hygiëne op andere mensen overgebracht. Bij 1% van de besmette gevallen treden er spierverlammingen op. Zodra het virus in de chronische fase terecht komt, zijn de verlammingen ongeneeslijk, met blijvende spierzwakte tot gevolg.

Opgroeiende kinderen krijgen misvormingen doordat aangedane ledematen zich niet meer normaal kunnen ontwikkelen, of worden kromgetrokken door nog wel functionerende spieren. Wanneer de ademhalingsspieren verlamd raken, leidt polio tot de dood. Naarmate men ouder is op het moment van besmetting stijgt de kans op een dergelijke afloop.

Preventief vaccineren blijft nodig

Sinds de start van de campagne van de WHO in 1988 is het aantal polio-incidenten met 99,99% gedaald, slechts in enkele landen komen nog polio-uitbraken voor. In 2017 waren er slechts 22 gerapporteerde gevallen wereldwijd (bron: www.who.int). Polio is dus bijna de wereld uit.

In Suriname is er sinds 1980 geen gedocumenteerde poliobesmetting meer geweest. Toch blijft het nodig om elke mogelijke uitbraak van deze ziekte in de kiem te smoren en kinderen preventief te vaccineren. Gebleken is dat door preventieve vaccinatie en goede hygiëne besmetting met het poliovirus en terugkeer van de ziekte in de poliovrije landen voorkomen kan worden. Het gemiddeld percentage van gevaccineerde kinderen in Suriname over de afgelopen vijf jaar is 80%.

Suriname, in deze het ministerie van Volksgezondheid, streeft samen met de andere landen op het Zuid-Amerikaans continent in samenwerking met de PAHO naar de officiële poliovrije status. Hiervoor is het belangrijk dat tenminste 95% van onze kinderen onder de 12 maanden gevaccineerd is. In dit streven ligt de verantwoordelijkheid bij het het ministerie van Volksgezondheid en haar immunisatie partners.

Het poliovaccin is veilig en het meest effectief wanneer het tijdig en volgens schema (2, 4, 6 en 18 maanden en 4 jaar) wordt toegediend. Het NIP benadrukt de noodzaak van tijdig vaccineren en zorgvuldig bewaren van het vaccinatieboekje.

Samenwerken tegen polio in Suriname

Er zijn gesprekken geweest tussen de Rotary Suriname en het NIP/BOG om invulling te geven aan een duurzame samenwerking in de strijd tegen polio. Hiernaast is de hulp en verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen essentieel.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.