Live nieuws en radio streams uit Suriname!

RO en FUKAMA zetten model hooglandrijstbedrijf op

Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DOAB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en de stichting ‘ Fukama taki na ta kaba’ (FUKAMA), werken samen aan het opzetten van een model hooglandrijstbedrijf in het dorp Kajapati (Boven Suriname). De samenwerking is gebaseerd op een overeenkomst die dinsdag is getekend.

Het project richt zich voornamelijk op beschrijving van de huidige traditionele rijstvariëteiten in de gemeenschap van Kajapati en opzetten van een hooglandrijstbedrijf dat verbeterde teelttechnieken toepast. Ook moet er veel aandacht worden geschonken aan productontwikkeling, casu quo productverbetering en (markt)bekendheid van de traditionele rijstvariëteiten.

DAOB zal binnen dit project ondersteuning bieden op het gebied van toepassing van verbeterde teelttechnieken bij de productie van hooglandrijst en marktbewerking.

De bevindingen van een recent onderzoek van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het Braziliaanse EMPRABA zullen bij dit project op grotere schaal in praktijk worden gebracht. De LVV-EMPRADA onderzoekingen lieten duidelijk zien dat door toepassing van bepaalde teelttechnieken hogere opbrengsten bij zowel de Surinaamse als de Braziliaanse variëteiten te halen zijn.

In dit model hooglandrijstbedrijf, zullen slechts de Surinaamse variëteiten worden geplant. Gebleken is dat de Surinaamse rijstvariëteiten beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.

DOAB-directeur Leeroy Jack, geeft aan dat in het verleden veel lokale vrouwenorganisaties op diverse momenten projectmatige steun van internationale organisaties hebben ontvangen, om prachtige bottom-up initiatieven te verwezenlijken. Hij vindt het jammer dat er anno 2018, maar weinig terug te zien is van die initiatieven van de vrouwenorganisaties.

DAOB wil hierin verandering brengen door te ondersteunen bij het verduurzamen en de verdere uitbouw van de betekenisvolle initiatieven van de verschillende dorpsorganisaties. Verder moet de samenwerking met DAOB erin resulteren dat een permanente demonstratietuin voor professionele hooglandrijstbouw in het binnenland wordt opgezet.

FUKAMA wordt gevormd door vrouwen van het dorp Kajapati, onder voorzitterschap van Cicilia Adjako. FUKAMA heeft dit jaar van de United Nation Office for Project Service (UNOPS) welke gecoördineerd wordt door UNDP, financiering gekregen voor het project ‘Protection and conservation of traditional rice varieties by using improved cutlivation techniques in the Maroon community Kajapatati.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.