door Robin Rosario

NICKERIE-Van haar correspondent in Nickerie verneemt GFC Nieuws dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) dit jaar nog een dependance zal krijgen in het district. De overheid is volgens districtscommissaris Wedprekash Joelemsingh bezig het gebouw waarin de Centrale Betaaldienst was ondergebracht te renoveren.

Dit gebouw werd niet meer gebruikt en was ten prooi gevallen aan junkies en thuis- en daklozen die er een puinhoop van hebben gemaakt. Met de instelling van de dependance hoeven Nickerianen niet meer af te reizen naar de stad om informatie te verkrijgen over hun ingediende aanvragen of om nieuwe aanvragen voor terreinen en percelen in te dienen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.