Door Jan Gajentaan werd geëntameerd: ”Dit in mijn ogen vrij warrig betoog lezende, vroeg ik mij af in welke wereld de heer Tjauw-A-Hing leeft. Volgens de heer Tjauw-A-Hing is er momenteel geen sprake van een machtsstaat in Suriname. De enige bedreiging die hij daarvoor ziet, is de bundeling van partijen”. Dan vervolgt de heer Jan Gajentaan met een ellenlang betoog over despotisme in Zuid-Amerika, Chavez en Democraturen enz. Ook ik moet mij afvragen waar de heer Gajentaan op uit is. Het lijkt mij dat het hem te doen is om verwarring te stichten in een land dat zich bezig is te ontworstelen uit de tentakels van de Nederlandse hebzuchtige hulpdrang met een voorgekookt terugverdieneffect dat Surinaamse Regeringen amechtig maakte van die ontoereikendheid van de onbedoelde ontwikkelingshulp. De Marshallhulp hadden de Amerikanen liever aan Suriname kunnen besteden, dan aan die mateloze hebzuchtige naoorlogse Nederlandse regeringen; dank je wel Suriname kon er niet af. Zonder de gedolven Surinaamse bauxietvoorraden, hadden de Amerikanen de oorlog nooit tegen de Duitsers kunnen winnen. Dank en hulp diende derhalve aan Suriname besteed moeten worden, want uit hun en ons hulpbron werd aluminium getraceerd voor de ontwikkeling van vliegtuigonderdelen. Zo zou ik kunnen doorgaan!!! In Nederland wordt over democratie gesproken alsof de Nederlanders het hebben uitgevonden. Maar het tegendeel is waar, want er heerst zowel openlijke als sluimerende klasse justitie en despotisme in Nederland. Pim Fortuyn is daarvan het vleesgeworden boegbeeld en strijder tegen het despotisme waardoor hij is vermoord; omdat hij een nieuwe politieke wending wilde brengen in de Nederlandse politieke verhoudingen, die afweek van de despotische besluitvormingen. In mijn ogen zijn de despotische partijdictaturen die daar de hand in hebben gehad zulk een demonische daad uit te kunnen voeren die voortvloeit uit de machtsdrang van hun regentendom. Dit alles en alleen om hun macht te consolideren. De structuren zijn zodanig, dat het steeds dezelfde mensen zijn die wat te vertellen hebben; ook die partijdictatuur is pure dictatuur en despotisme pur sang(op en top). Mensen met een donkere huidskleur worden nog steeds en vaak nog met de nek aangekeken. Moslim kunnen geen goed meer doen, ga maar zo door! Ga maar langs de burelen in bedrijven, de één in mindere mate, dan weer anderen in meerdere mate, discriminatie ten top; na jaren moeten mensen eindelijk het Nederlands leren om werk. Wat een waanzin!!! Stelselmatig en stiekeme discriminatie, is alom aanwezig, waaronder de zwakkeren het onderspit moeten delven. Onder de mat schuiven van de eigen onfeilbaarheid, lijkt velen als de heer Gajentaan op de huid geschreven. Tegelijk willen dergelijke lieden alla Gajentaan de analyticus uithangen, die ze niet kunnen zijn. Suriname kent geen zeerovers als een Piet Hein die de zilveren vloot beroofde van de Spanjaarden; Suriname zingt geen vals volkslied, opdat hem zal berouwen tot in z’n dood. Surinamers behoeven gelukkig niet mee te zingen die vreselijk en valselijk klinkende hielen likkende volkslied: Wilhelmus van Nassouwe; Ben ick van Duytschen bloet,; Den Vaderlant getrouwe; Blyf ick tot in den doot: Een Prince van Oraengien; Ben ick vrij, onverveert, Den Coninck van Hispaengien; Heb ick altijt geëert. Hollanders zijn slavendrijvers en dat zullen ze altijd blijven; trouwens zij hebben als laatsten zogenaamd de slavernij afgeschaft! Maar het blijven, hoe je het wendt of keert de volleerde despoten pur sang! A.H.Tjauw-A-Hing

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.