PARAMARIBO- De werkrelatie tussen ministerie Alice Amafo en de vakbond bij Huize Ashiana is weer goed te noemen. De samenwerking stond enige tijd onder druk omdat het ministerie de gemaakte afspraken met de vakorganisatie niet kon nakomen. De bond ging dan ook veelvuldig in actie.

Partijen hebben de afgelopen periode geëvalueerd en zijn tot de slotsom gekomen dat het de goede kant opgaat. Zo is de achterstallige overwerkvergoeding uitbetaald en is het proces ingezet om het tekort aan medewerkers op te lossen. Daarnaast krijgen de bewakers van het tehuis een opleiding tot buitengewoon agent van politie.

Er lopen op dit stuk al afspraken met het ministerie van Justitie en Politie. De volgende maand krijgt het personeel computertrainingen en een cursus op het stuk van de klantvriendelijkheid. Vanuit de bond is men ingenomen met de vooruitgang die tot nu toe is geboekt.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.