Het Onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Sport – en Jeugdzaken is onlangs gestart met de registratie van schoolgaande jongeren tussen 15 en 25 jaar in Paramaribo en districten voor het project “Vakantiewerkgelegenheid”. Dit is een jaarlijks terugkerend project, dat onderdeel is van het project “Zinvollevrijetijdsbesteding” van het Ministerie. Voor de registratie dienen de jongeren zich persoonlijk aan te melden met hun studentenpas of schoolverklaring en een kopie van hun ID kaart, meldt het Onderdirectoraat. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met overheidsinstanties, buurtorganisaties, particuliere bedrijven, bejaardentehuizen en kindertehuizen. Met dit project beoogt het ministerie de schoolgaande jongeren de mogelijkheid te bieden om een job te hebben en zo een bijdrage te leveren bij de aanschaf van schoolbenodigdheden en ook de schoolgaande jeugd de mogelijkheid te bieden om zich te oriënteren op het arbeidsveld. Vorig jaar werden 850 jongeren landelijk voorzien van een vakantiejob. Aan het project is ook een sociaal aspect verbonden, waarbij de jongeren die het vorig jaar hebben gewerkt weer een bezoekje brengen aan de tehuizen waar zij tewerkgesteld waren. Dit sociaal aspect vormt de jongeren op maatschappelijk gebied. Wat heel bijzonder is, is dat er een jonge ondernemer is voortgevloeid uit dit project, staat verder in het bericht. Deze jonge ondernemer heeft van een senioren burger geleerd manden te vlechten. Ook in Nickerie worden de senioren burgers nog door de jongeren bezocht. Het is ook zo dat verscheidene jaren aan de jobbers gevraagd wordt na hun vakantiejob te reflecteren. Er is ook een aantal studenten dat op deze manier na hun studie in dienst zijn getreden, aldus het ministerie.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.