Heeft de NDP het alleenrecht om NDP vlaggen langs de openbare wegen te plaatsen en aan de EBS palen te mogen ophangen? Zo staat in een ingezonden stuk van regeringscriticus Idris Naipal. Het ingezonden stuk gaat als volgt verder.

Al een paar dagen wapperen NDP vlaggen langs de Langa Tabiki straat en de omliggende straten. We mogen niet toelaten dat de NDP het alleenrecht krijgt om NDP vlaggen op te hangen aan de EBS palen en langs de openbare wegen te plaatsen.

Toen de VHP jongeren haar Opo Yari bijeenkomst hield in Commewijne, liet de “vliegende super districtscommissaris” Jerry de Miranda, vliegensvlug de VHP vlaggen verwijderen. Bovendien dreigde hij met de harde hand de vlaggen te komen verwijderen. Volgens de dc werd de openbare orde verstoord. Nu NDP vlaggen aan de EBS palen worden opgehangen en ook langs de straten worden geplaatst, wordt de openbare orde niet verstoord.

De vliegende super dc ontkende in alle toonaarden dat hij opdracht had gegeven om die VHP vlaggen te verwijderen. Maar hij vergeet dat de VHP ook haar informanten heeft binnen de coalitie. Er wordt ook informatie doorgespeeld aan de samenleving. De dc moet niet doen alsof zijn neus bloedt.

Kennelijk wordt er in de omgeving van Tammenga, een NDP vergadering gehouden. Opmerkelijk is ook dat het ‘Openbaar Groen’ wordt ingezet om alles schoon te maken. Met de gelden van de belastingbetalers wordt alles opgeruimd en schoongemaakt voor de NDP vergadering. Het is de hoogste tijd dat een eind wordt gemaakt aan het systeem waarbij ambtenaren worden ingezet voor partijdoelen, in deze voor de Nationale Democratische Partij(NDP).

Als we dit tolereren, is het hek van de dam en ziet het Openbaar Groen er binnenkort uit als een reclamezuil van de NDP. De samenleving heeft eigenlijk genoeg van de huidige regering waarin de politieke partij, de NDP, meent de monopolist te kunnen uithangen van Suriname. De NDP stoort zich aan God noch gebod.

Als ze een vergunning heeft dan is men selectief te werk gegaan in het verlenen van de vergunning. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat selectieve gedragingen niet te rechtvaardigen zijn. Er mag geen sprake zijn van een selectief stelsel. Nu ervaren wij weer eens hoe ondemocratisch het toe gaat bij de huidige regering.

Het is zeer opmerkelijk dat de vliegende super districtscommissaris Jerry de Miranda in deze kwestie zijn stem nog niet heeft laten horen en ook geen opdracht heeft gegeven de NDP vlaggen te verwijderen. Durft hij wel de opdracht te geven om de NDP vlaggen van de EBS palen te laten weghalen?

Naipal.A.I

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.