Voor het ordenen van de handel heeft de regering besloten om per 3 april de import van auto’s te reguleren. Het importeren van voertuigen wordt vergunningplichtig gemaakt. Voor de import van een auto of bus moet ontheffing aangevraagd worden indien de auto ouder is dan acht jaar en de bus ouder dan vijftien jaar. Ook komt er een administratieve fee voor de behandeling van elke vergunning.

“Er komt een importrestrictie voor de invoer van auto’s voor het jaar 2023 welke een tijdelijke maatregel zal zijn”, zei president Chan Santokhi gisteren in het parlement. De importrestrictie op voertuigen zal middels een notificatie gaan naar handelspartners in het buitenland.

“Alle importen en exporten zullen gaan via het Suriname Electronic Single Window (SESW) systeem. Door het verplicht stellen dat het indienen van alle documenten voor importen en exporten via de single window moet zal dit resulteren in het overzichtelijker maken van de importen en exporten”, deelde de president mee. Dit zal volgens hem leiden tot een meer volledige en eenduidige administratie en financiële afwikkeling van importen en exporten.

Per 3 april zal ook de winstmarge van basisgoederen teruggebracht worden van 25 procent naar tussen 10 en 15 procent. Daarnaast zal de lijst van basisgoederen worden uitgebreid, waarbij ook lokale producten zullen worden opgenomen.

Dit bericht is afkomstig van Suriname Herald. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.