De regering zet zich samen met de Surinaamse Bankiersvereniging en BNETS in om meer Surinamers toegang te geven tot het bancaire systeem. I]Onder andere personen die in het bestand van het ministerie van Sociale Zaken voorkomen, kleine ondernemers en marktventers moeten ook bankzaken kunnen doen. Dit betekent dat zij met een bankrekening ook moeten kunnen profiteren van diensten die banken aanbieden.

Hiertoe werd woensdag 28 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de bankiersvereniging en de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) op het kabinet van de vicepresident.

De acties binnen het plan zullen ertoe moeten leiden, dat Surinamers, ongeacht waar in het land zij zich bevinden, optimaal bankzaken kunnen doen. De samenwerking heeft als doel om meerdere cashpoints (ATM’s) op te zetten, waar ook personen in het achterland makkelijk toegang zullen hebben tot geld.

Tijdens de persconferentie die na de ondertekening is gehouden op het ministerie van SoZaVo, hebben verschillende betrokkenen een uiteenzetting gegeven over hoe het systeem zal werken. Op 31 juli zal met de ingebruikname van een cashpoint te Guyaba (Goejaba) het project gelanceerd worden.

Minister Ramsaran zegt, dat met dit project het verstrekken van voedselpakketten volledig weg zal komen te vallen. Dit zal gaan geschieden door middel van het verstrekken van subsidies aan behoeftigen, via het bancaire systeem. Er zullen op verschillende locaties cashpoints worden opgezet, zodat burgers niet te hoge kosten hoeven te maken om deze te bereiken.

SoZaVo-directrice Melitia Sentelia zegt, dat financial inclusion al jarenlang een gekoesterde wens is. Zij acht het van eminent belang dat burgers effectief en efficiënt toegang hebben tot het bancaire systeem. BNETS-directeur Carlo Hendrison noemt het een belangrijke stap om te gaan richting het verbeteren van het financieel landschap in Suriname.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.