Door Johan Donner

PARAMARIBO – Als het aan minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken is gelegen zal de regering mogelijk nog deze week nog  komen tot een afronding van de gesprekken met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leraren (FOLS) om te komen tot loonaanpassingen en positie verbetering voor ambtenaren en onderwijsgevenden.

”Wij willen als regering gericht op resultaat, zonder veel uitstel en daadkrachtig zaken die onze medewerkers belangrijk achten finaal kunnen hebben besproken. We moeten wel met zijn allen onze economische stabiliteit koesteren om vandaar uit na te gaan wat wel kan en dat dan ook uitvoeren”, zegt de bewindsman.

Volgens hem heeft de regering ook aandacht voor de roep om positieverbetering en invulling van de voorwaarden voor een beter welzijn van in het bijzonder de groep van leraren.

“De regering heeft immers in haar programma op het gebied van wonen, werken, onderwijs, wegen, kortom welzijn de nodige vernieuwingen en verbeteringen aangekondigd, benadrukt minister Moestadja.

Overigens vindt de bewindsman het een wezenlijke verbetering dat tijdens deze onderhandelingen met elkaar gesproken wordt als sociale partners, die met de nodige verantwoordelijkheid de belangen willen behartigen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.