Om de regering in de gelegenheid te stellen om voorgestelde wijzigingen van het parlement op te nemen in de Algemene Pensioenwet, de Wet Nationale Basiszorgverzekering, en de Wet Minimum Uurloon heeft parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons de openbare behandeling van deze wetten tot nader orde verdaagd. Het parlement heeft alle drie wetten in de eerste ronde van DNA behandeld. De regering is nu aan zet. Echter zijn er nog teveel tekortkomingen in de wetten en wordt de regering aangeraden de werkbare kritieken, commentaren en voorstellen van het parlement mee te nemen. Het parlement komt donderdag wel in een openbare vergadering bijeen. Op de agenda staat de behandeling van de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van de wet van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.