PARAMARIBO, 27 jul – De regering houdt zich extra op de vlakte over veiligheidsissues. Dit stelt het oppositionele Nieuw Front. Uiteraard is er altijd omzichtigheid bij het bespreken van ontwikkelingen rond nationale veiligheid. Maar zoals de regering zich nu gedraagt tegenover het parlement is buitengewoon. “Er wordt vergaderd over niets.”

Dat is de conclusie na het laatste Comité Generaal. Tijdens deze vergadering van het parlement zou informatie worden verstrekt . De oppositie voelt zich genomen, hoewel het een en ander al verwacht werd. Dat was ook de reden om niet voltallig deel te nemen. “We hadden dit voorzien. Er is nauwelijks iets zinnigs gezegd over de veiligheid. Zo ga je niet om met het parlement”, zegt een Nieuw Front- parlementariër. De informatie was te algemeen.

Volgens het Nieuw Front is het ook te wijten aan de agenda zelf. Die is kennelijk bewust zo algemeen mogelijk gehouden. Het betrof het functioneren van de justitiële autoriteiten en veiligheids- en gewapende diensten. Ook de onderlinge samenwerking zou aan de orde komen. Voor de oppositie waren de onderwerpen te vaag. De regering zou te veel ruimte krijgen om brandende vraagstukken te omzeilen. Naar het oordeel van de oppositie heeft ze gelijk gekregen.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.