De debatten over het Sociaal Zekerheidsstelsel in De Nationale Assemblee(DNA) worden op dinsdag 21 juli 2014 voortgezet. Dan zal de regering het parlement in eerste ronde antwoorden op de vragen die zijn gesteld door volksvertegenwoordigers over de Wet Algemeen Pensioen 2014, de Wet Nationale Basiszorgverzekering en de Wet Minimum uurloon. Dat meldt persbureau Edunet aan GFC Nieuws. Parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons had de vergadering anderhalve week terug tot nader orde verdaagd om de regering in de gelegenheid te stellen de concepten aan te passen. Werkbare en belangrijke voorstellen van het parlement zouden meegenomen moeten worden. Ronnie Asabina van de BEP zei in zijn presentatie dat er nog veel werk aan de winkel was. Volgens hem moest er nog veel gedaan worden aan de concepten. Hij is van mening dat het welslagen van de voornemens van de regering, zal afhangen van de mate waarin en de wijze waarop vorm en inhoud zal worden gegeven aan de resultaten welke zullen voortvloeien uit een zorgvuldige marktanalyse. De regering zegt dat een Sociaal Zekerheidsstelsel van belang is om de kloof te overbruggen tussen de in 2010 overgenomen situatie van de sociale voorzieningen en een vooruitzicht op een in de toekomst in te voeren stelsel. De drie eerder genoemde wetten zijn de basis van dit Sociaal Zekerheidsstelsel.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.