Focussen op de beleidscriteria

De doelstellingen van Surinaamse regering behoren te zijn:

1. Zowel Ontwikkelingsgericht alsook sociaal-maatschappelijk gericht.

2. De overheid moet streven naar diversificatie van de productiegoederen,

3. verbetering van de concurrentiepositie

4. en eliminering van de inflatie.

Ad1. Ontwikkelingsgericht, allocatie van middelen ten behoeve van fabrieken voor ontwikkeling van duurzame productiemiddelen zoals smelterijen en hoogovens; in het verlengde daarvan opleiden procesoperaters;2,3 en 4 vloeien voort uit ad1.

Toeleggen op de export van behoorlijk verpakte landbouwproducten is een must.

Om het beleid van de Surinaamse overheid te beoordelen, moet men dus kijken naar een aantal criteria.

1. De overheid moet doelgericht, doeltreffend en doelmatig, effectief en efficiënt zijn.

2. Het beleid moet consequent en correct, slagvaardig en rechtvaardig, eenduidig en stabiel, democratisch en sociaal-maatschappelijk gericht, geloofwaardig, legitiem, transparant, openbaarheid van bestuur en vooral duurzaam zijn.

Naarmate deze normen worden nagestreefd en gehandhaafd, zal de overheid succes moeten hebben.

De overheid moet voorkomen dat, bij het nemen van beslissingen, partijpolitieke overwegingen dominant zijn boven strikt sociaal-maatschappelijk en economische noodzakelijke beslissingen.

1. De overheid moet in haar totaliteit een begrotingsnorm introduceren opdat zij het begrotingstekort kan temporiseren evenals zoveel mogelijk terugdringen beneden de 4% á 3% en voorkomen dat er geen buitensporige uitgaven gedaan worden die niet verzekerd zijn van een dekking door aanwezige of latente inkomsten

2. Terugdringen van de staatsschulden moet de hoogste prioriteit, dat houdt in dat er geen leningen meer gedaan worden, want dat is pas good Governance.

3. Hierdoor zal de Surinaamse overheid helaas haar sociaaleconomisch beleid moeten bevriezen of geheel en al in de ijskast moeten doen,

4. Het Surinaamse beleid moet slechts worden vastgesteld op grond van niet-collectieve economische factoren, waarvan de besluitvoorbereiding, besluitvorming, beleidsuitvoering en beleidsimplementatie en beleidsintensivering gedomineerd moet worden door apolitieke overwegingen en een aantal structurele knelpunten die opgelost moeten worden,

5. Invoering van een verplichte minimumloon de zgn. minima, modaal loon, 2x modaal enz.

6. Opvoeren van de uitvoeringscapaciteit binnen de aanwezige instituten

A.H.Tjauw-A-Hing / tjauwa@gmail.com

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.