PARAMARIBO, 30 jun – Rechters mogen best wat meer doen aan het eigen gezag. Dit zegt procureur-generaal Subhaas Punwasi. In plaats van genoegen nemen met de situatie nu, zou uitgebouwd moeten worden. Langdurige rechtsprocessen spreken boekdelen. Het roer moet worden omgegooid.

“Geloofwaardigheid van het vak en vertrouwen in de rechtspraak zijn onontbeerlijk voor het gezag van de rechterlijke macht”, zegt Punwasi. Tijdens een workshop over gedragscodes voor de rechterlijke macht deed hij dan ook enkele voorstellen. Zo zou collegiale rechtspraak kunnen worden ingevoerd in strafrechtelijke zaken. Per zaak kunnen dan meerdere rechters worden ingezet. “Het is een feit, drie weten en kunnen meer dan één”, aldus Punwasi.

De rechters kunnen elkaar dan aanvullen. In de praktijk zou vaker zijn gebleken dat het werk de rechters boven het hoofd groeit. Er worden fouten begaan en soms zelfs blunders. Gestart kan worden met de meest ernstige gevallen. Op termijn kan ook in het civiele recht met meer rechters worden gewerkt. De workshop moet de weg banen naar een gedragscode voor de rechterlijke macht. Ook komt er een website voor het publiceren van vonnissen. Dat moet transparantie bevorderen.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.