De Vereniging van Keuringsinstanties Suriname(VKS) is opgericht voor het behartigen van de belangen van de AJK (Algemene jaarlijkse keuring) sector. De VKS erkent de inspanningen van de consumenten bond betreffende het behartigen van de belangen van de consumenten.

De VKS heeft kennis genomen van de berichten in de media betreffende malafide keuringsstations. De berichtgeving van de consumentenbond heeft plaatsgevonden op 17 juli 2013 op het internet en op 18 juli 2013 in de Times of Suriname. En onlangs nogmaals in de Times of Suriname van 10 augustus.

Naar aanleiding van de berichtgeving in juli, heeft de VKS contact opgenomen met de consumentenbond voor een onderhoud, waarbij er van gedachte gewisseld zou worden over de geconstateerde klachten en het zoeken naar oplossingsmodellen. Het onderhoud heeft plaatsgevonden op woensdag 24 juli 2013. De heer Balker was aanwezig.

Tijdens dit onderhoud heeft de VKS een uitgebreide demonstratie gegeven over de inhoud en achtergronden van de autokeuring. Dit heeft plaatsgevonden in een erkend keuringsstation en is uitgevoerd door een gecertificeerde keurmeester. Onze keuringsstandaard is op een behoorlijk niveau en grotendeels afgeleid van en vergelijkbaar met de Europese standaard. Er is ook gewezen op de diverse regels en beroepsmogelijkheden die vanuit de STKM (Stichting Toezicht Keuring Motorvoertuigen) bestaan.

De heer Balker bleek ook niet op de hoogte te zijn van alle regelgeving vanuit de STKM. De VKS heeft tijdens het onderhoud met De heer Balker, hem verzocht om de klachten door te spelen zodat die goed onderzocht konden worden en er eventueel actie op ondernomen on worden.

Tot op heden heeft de VKS nog geen data ontvangen van de consumentenbond. In plaats hiervan heeft de consumentenbond hetzelfde bericht met dezelfde strekking, wederom gelanceerd in de pers.

De VKS is verbaasd en teleurgesteld in de werkwijze van de consumentenbond, temeer omdat de VKS zich meteen na de eerste berichten contact heeft opgenomen met de consumentenbond voor het zoeken naar oplossingsmodellen. Indien de consumentenbond alleen maar het verspreiden van ‘klachten’ tot doel heeft, zonder van de gelegenheid gebruik te maken met andere stakeholders in overleg te treden, zal er nooit duidelijkheid en verbetering voor de klant komen. Het herhalen van klachten zonder gebruik te maken van de geboden gelegenheid van stakeholders om tot een oplossing te komen, zal de geloofwaardigheid van de consumentenbond geen goed doen.

De VKS staat voor een open communicatie met de klanten (voertuigen eigenaars) en vraagt daarom dat klanten voortaan rechtstreeks contact opnemen met de VKS via: Tel: 6808880; Email: vkisuriname@gmail.com.

Het bestuur van de VKS

Anil Nankoesing

(voorzitter)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.