Naar aanleiding van het suggestieve bericht op uw website “Grace Malm-Lackin per 1 september geen directeur meer” wens ik het volgende te stellen:

Er is op twee informatie media tegelijkertijd een aanval ingezet, denkende een case te hebben gevonden tegen van der San. In uw bericht wordt mijn naam zogenaamd niet genoemd maar op de andere website wordt er zogenaamd openheid van zaken gegeven met mijn naam erbij. Geen enkel probleem.

Wanneer na zo een financiële inspanning van de regering in het onderwijs en de examenresultaten van de het lager onderwijs GLO-6 maar ± 53% geslaagden is, dan is het meer dan logisch dat iemand de verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Als wordt gedaan alsof er niets aan de hand is en de minister in verband daarmee optreedt, dan getuigt het van kwader trouw als er opzettelijk een andere wending aan de zaak wordt gegeven.

De bewering dat gesleuteld moest worden aan kwartaalcijfers van een bepaalde leerling van een hoge regeringsfunctionaris is suggestief en een leugen. Althans wij hebben aangetoond dat het toetscijfer van de kandidate met toetsnr.39628 voor wat betreft A.T.K. school cijfer 8.8 en toetscijfer 3.8 eindigt op 5.46 en niet op 5, waardoor er geen sprake kan zijn van vier vijven.

Dit dispeut is geëindigd bij de minister die opdracht heeft gegeven om al deze gevallen in kaart te brengen en deze zaken door een commissie in herbeschouwing te laten nemen. Onder die gevallen valt uiteraard mijn dochter. De minister is inderdaad onervaren en men denkt hem daardoor te bedonderen.

Wanneer door de directeur wordt gezegd dat zij heeft geweigerd om haar handtekening te plaatsen om te rommelen met cijfers ter voorkoming van manipulatie en fraude, dan wordt gesuggereerd dat wij daarmee bezig waren.

Wij hebben gevraagd naar de bestaande wettelijke grondslagen, die de mensen de bevoegdheden geven om resultaten voortkomende uit examenwerk (zonder meer) niet mee te rekenen. Dat is wat er aan de hand is en als dat niet wordt begrepen maar alles voor logisch wordt aangenomen dan moeten wij ons wenden tot het bevoegde gezag, de minister.

Als een directeur om politieke redenen bereid is een kind, in de bloei van haar leven, die juist haar best op school doet en naar het Mulo wil, te stigmatiseren door aan te geven dat cijfers voor haar moeten worden bijgeplakt, zogenaamd onder de noemer van oprecht en eerlijk, dan is zo iemand ongeschikt als directeur van onderwijs te functioneren.

Als directeur van het Kabinet van de President behandel ik ook dagelijks vertrouwelijke kwesties van politieke andersdenkenden zonder dat ik aanleiding vind om met derden of in het openbaar daarover te spreken.

Eugene van der San

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.