Dit is een bericht van GFC Nieuws

GFC NIEUWSREDACTIE- “Ik heb in geen enkel statement of beantwoording aangegeven dat kaarten zijn ingetrokken, ook geen aantallen van 130.000 mensen.”

Zo reageerde minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) in Suriname op vragen van het parlement.

Hij benadrukt dat premiesubsidiekaarten wel komen te vervallen, maar spreekt tegen dat die door het ministerie zijn ingetrokken. “Er is geen reden tot paniek”, stelt minister Ramsaran de samenleving gerust.

Hij zegt dat er te allen tijde aanvragen kunnen worden ingediend of verlenging worden aangevraagd en dat de deuren van de kantoren hiervoor openblijven.

Het ministerie gaat ook onverkort door met het verbeteren van de dienstverlening op dit stuk zodat personen die daadwerkelijk de kaarten nodig hebben daarvoor in aanmerking komen.

Minister Ramsaran benadrukt dat elke verzekering aan een vervaldatum verbonden is. Wanneer de kaart is vervallen, moet er dus opnieuw een aanvraag gedaan worden.

Het ministerie heeft afgelopen jaar vanwege Covid-19 ervaring opgedaan en ook adviezen c.q. voorstellen vanuit het college ter harte genomen om de aanvraagprocedure te verbeteren. De bewindsman erkent dat de dienstverlening opgekrikt moet worden.

Hij roept houders van een BAZO-zorgkaart met een vervaldatum van 31 december 2021 op om alsnog hun aanvraag voor verlenging in te dienen. Deze oproep geldt ook voor alle nieuwe aanvragen.

Personen in het bezit van een BAZO-verzekering met een vervaldatum in 2022 kunnen voor verlenging rechtstreeks naar het SZF of een van de BAZO-kantoren.

Ten aanzien van de BZV-kaarthouders (17-59) geeft de minister aan dat indien hun premie in 2021 vervallen is, zij alsnog verlenging kunnen aanvragen.

De bewindsman merkt op dat houders van een premiesubsidiekaart ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. De overheid komt in met de subsidie, terwijl kaarthouders zullen moeten letten op de vervaldatum van hun kaart, alsook de nodige informatie moeten opvragen.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.