GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname heeft vorige week onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) deelgenomen aan de 15e bijzondere vergadering van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de CARICOM gehouden in Miami, Florida.

Het was de eerste fysieke bijeenkomst van de CARICOM Council for Foreign and Community Relations (COFCOR) sinds het begin van de COVID-19-pandemie in januari 2020.

Deze vergadering was ook strategisch in opzet vanwege het feit dat een aantal ministers als gevolg van de laatstgehouden verkiezingen in het Caraïbisch gebied recent zijn aangetreden.

De ministers belast met buitenlandse aangelegenheden zijn hiermee in de gelegenheid gesteld om gemeenschappelijke standpunten in te nemen ter versterking van een gecoördineerd buitenlands beleid voor de CARICOM.

De vergadering heeft zich kunnen buigen over de CARICOM Visie 2050 en het strategisch positioneren van de regio, alsook de samenwerking met internationale partners, derde landen, regionale en internationale organisaties, die een bijdrage kunnen leveren aan het vormgeven van de CARICOM strategische agenda.

Er is verder aandacht besteed aan de effecten die COVID-19 met zich meebrengt, waaronder de ongelijke toegang tot vaccins en dat de vaccinatiegraad binnen de diverse lidlanden nog niet volledig op gang komt.

De belemmeringen voor toegang tot concessionele financiering en de uitdagingen voor economisch herstel werden eveneens aan de orde gesteld. De vergadering was er unaniem mee eens dat er een strategie moet worden uitgezet om beter voorbereid te zijn op toekomstige situaties als COVID -19.

De bilaterale- en multilaterale betrekkingen binnen het westelijk halfrond, evenals de politieke instabiliteit zowel binnen als buiten het Caribische gebied (in breed perspectief) werden besproken.

In dit kader is voornamelijk de situatie in Haïti als ook Nicaragua nader bekeken en mogelijke manieren van interventie door de CARICOM in een door zowel Haïti als Nicaragua voorgesteld- en gestuurd oplossingsmodel.

De extra regionale partnerschappen werden geëvalueerd, waarbij de nadruk werd gelegd op de recente versterking van de betrekkingen met Afrika en de vereiste follow-up van zaken met betrekking tot de eerste historische CARICOM-Afrika topontmoeting die op 7 september is gehouden.

Suriname heeft van deze COFCOR-meeting gebruik om aan te geven dat zowel de geopolitieke- als geografische verhoudingen veranderd zijn en dat het van belang is dat de gemeenschap de richting die het wil opgaan strategisch moet bepalen.

Minister Ramdin benadrukte de ontwikkelingen die nu plaatsvinden in Suriname en Guyana en dat er een toekomst is weggelegd voor de totale regio met betrekking tot investeringen en in het bijzonder het bieden van kansen voor local content.

Om het integratieproces en de uitvoering van de CARICOM Single Market en Economie (CSME) een betere kans van slagen te geven heeft de minister eveneens geopperd om naast de publieke sector (Overheid) eveneens de private sector, de media en NGO’s meer te betrekken.

Daarnaast is er ook voorgesteld om de universiteiten binnen de regio aan elkaar te koppelen voor meer academische benaderingen.

De COFCOR is het orgaan binnen de CARICOM die de relatie tussen de CARICOM, internationale organisaties en derde landen regelt.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.