PARAMARIBO – Michael Rambharos, eigenaar van Milasco Mufflershop en Accessoirs aan de Schietbaanweg is vanmorgen door rechter Anand Charan in het ongelijk gesteld. Hij moet binnen twee dagen de muur die hij heeft opgetrokken, waardoor de ingangen van panden 76 en 78 aan diezelfde weg onbereikbaar waren geworden, afbreken. De beschikking die hij had om op de berm te bouwen is door de rechter opgeschort.

De magistraat verweet de ministeries van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en Openbare Werken en Verkeer (OW & V) onbehoorlijk bestuur. Deze ministeries verleenden Rambharos een grondbeschikking en toestemming om een muur daar op te trekken. Deze zaak speelt al enkele jaren en bereikte een hoogtepunt toen Rambharos een muur van 1.80 meter hoog op 26 maart dit jaar bouwde en de families Toelsie en Mangroe volledig werden afgesloten van de straat. De rechter verwijt Rambharos onmenselijk handelen door mensen gevangenen te maken in hun eigen woningen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.