PARAMARIBO – Hardeo Ramadhin, politiek analist, zegt in gesprek met GFC Nieuws dat geestelijken altijd voorhoedestrijders zijn geweest tegen armoede en ellende. Hij noemt de namen van Pater Weidman, de oprichter van de eerste politieke partij in Suriname, de Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV) en Father Hidalgo in Mexico en nog enkele andere geestelijken die zich bemoeid hebben met de politiek in hun land. Zij zagen dat de politiek armoede en ellende niet verbeterde in het land. Ramadhin zegt dat de kerk ongeacht welke religie zij verkondigt altijd heeft bemoeid met de politiek.

Godsdienst is niet alleen om mensen te bekeren maar ook om te bevrijden van alle ellende die er heerst in de wereld. Hij zegt dat geestelijken vergeleken kunnen worden met vakbondsleiders, onderwijsleerkrachten, doktoren en juristen die zich ook begeven op het politieke veld. Als voorbeelden noemde hij aan Fred Derby (leerkracht-Suriname), Cheddy Jagan (tandarts-Guyana), Lech Walesa (vakbondsleider-Polen), Achmed Soekarno (civiel technisch ingenieur-Indonesië) en Fidel Castro (jurist-Cuba). Volgens hem zou het een ellenlange lijst worden als hij de achtergrond van alle politieke leiders in Suriname zou opsommen.

Ook zij hebben zich niet gehouden aan hun vakgebied maar hebben gekozen voor de politiek. Ramadhin zei dat niet vergeten moet worden dat geestelijken een rijke bagage meedragen en altijd kunnen helpen de politiek in een land de goede weg op te helpen.

Tenslotte bracht hij naar voren dat het de Fransman Charles de Montesquieu ( Frankrijk 18 januari 1689 – 10 februari 1755), was die de moderne grondwet waarin de scheiding der drie machten, wetgevende- uitvoerende- en rechterlijke macht, voorkomt, heeft samengesteld. En hoewel hij uit een politiek gezin kwam, is hij vanuit zijn geestelijk inzicht tot deze leer gekomen, waardoor de moderne democratische Westerse wereld vandaag een grondwet bezit.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.