Eén van de manieren om onszelf te onthechten van aardse rijkdommen, en zodoende dichter bij ons levensdoel te komen, is door in liefdadigheid uit te geven van hetgeen we liefhebben: “Jullie zullen geen rechtschapenheid bereiken, tenzij jullie uitgeven van wat jullie liefhebben.” (Koran, 3:92) “De gelijkenis van degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allah’s weg is als de parabel van een graankorrel waaruit zeven aren groeien, in iedere aar honderd graankorrels. En Allah verveelvoudigt (verder) voor wie het Hem behaagt. En Allah is Ruimgevend, Wetend” (Koran, 2:261). “Wee iedere lasteraar, smader, die rijkdom vergaart en het telt. Hij denkt dat zijn rijkdom hem zal doen blijven. Nee, hij zal zeker in de verpletterende ramp worden geworpen.” (Koran, 104:1-4) Bijbel: “Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig” (Mattheüs, 13:23). Bhagavad Gita: “Daden van offeren, liefdadigheid en soberheid dient men niet te verwaarlozen, maar moeten worden uitgevoerd, omdat opoffering, liefdadigheid en soberheid zelfs de meest wijze zielen reinigen.” (18.05) (Bron: www.ivisep.org) R. Ahmadali

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.