Meestal houdt jaloezie in dat we iets in (of bij) iemand anders zien, wat we niet bezitten, maar wel graag willen hebben, en dat we het die persoon kwalijk nemen dat hij of zij het wel heeft. De kunst is om de persoon – of hetgeen die persoon bezit – te bewonderen, zonder jaloers op hem of haar te zijn. “Zijn zij jaloers op de mensen vanwege wat Allah hen uit Zijn goedgunstigheid heeft geschonken?” (Koran 4:54) De Profeet Mohammed zei: “Pas op voor jaloezie, want jaloezie verteert werkelijk iemands goede daden, zoals vuur hout verteert.” (Aboe Daawoed) Bijbel: “Maar indien u bittere jaloezie en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar jaloezie en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.” (Jakobus 3:14-17) Veda’s: “Jullie worden heden makkelijk slachtoffers van lust, woede, boosheid, jaloezie en dergelijke kwade neigingen; de atmosfeer van het hart is vervuild door de damp van jullie ego.” (Atharva Veda) Gebed: “Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer van het ochtendgloren, … tegen het kwaad van de afgunstige, wanneer hij afgunstig is.” (Koran 113:1, 5) Jaloezie verbrandt ons van binnen en neemt de zegeningen van onze goede daden weg. Moge de Ramadan daarom voor ons een stimulans zijn om voor eens en voor altijd af te rekenen met gevoelens van jaloezie in onszelf! (Bron: www.ivisep.org)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.