Het houden van beloften behoort tot de beste eigenschappen van de mens, aangezien het hem leidt tot een zeer hoog stadium van geestelijke ontwikkeling. Hier ligt de kern van vrede, rust, harmonie, kunnen rekenen op elkaar, en wederzijds vertrouwen. Hierover zegt de Koran: “Ja, wie zijn belofte nakomt en aan zijn plicht voldoet, dan houdt Allah zeker van de plichtsgetrouwen. Degenen die weinig waarde hechten aan het  verbond met Allah en aan hun eigen geloften, zij bezitten geen aandeel in het Hiernamaals, en Allah zal niet tot hen spreken, noch zal Hij naar hen kijken op de dag van de Opstanding, noch zal Hij hen zuiveren, en voor hen is er een pijnlijke straf.” (3:76-77) In de Bijbel lezen wij: “Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. … Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.” (Mattheüs 5:33, 37) En in Hindoe geschriften: “Spreek de waarheid, volg het rechte pad.” (Satyam Vadha Dharmam Chara) Maak er een gewoonte van uw beloften na te komen. Als u dat niet doet, zult u door uw omgeving niet langer serieus worden genomen.  Als u iets belooft maar niet de intentie heeft die belofte na te komen, doe dan liever geen belofte! Mocht u door overmacht een belofte niet na kunnen komen, probeer er alles aan te doen om dat te zijner tijd toch nog te kunnen inlossen. (Bron: www.ivisep.org) R. Ahmadali

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.