‘Dronkenman gaat met bijl tekeer’, ‘Coureur die kind doodreed was high’, ‘Stomdronken autobestuurder rijdt bromfietser dood’, ‘Student zuipt zich dood’, ‘Dronken man mishandelt vriendin’, ‘Dronken Tilburger vernielt huiskamer moeder’. Slechts enkele voorbeelden (overgenomen uit krantenkoppen) die aangeven wat voor ellende alcohol- en drugsmisbruik allemaal met zich kan meebrengen. Niet verwonderlijk dat Heilige Boeken zich faliekant uitspreken hiertegen. Enkele voorbeelden: “O gij, die gelooft! Bedwelmende middelen en kansspelen en (het offeren aan) overeind gezette stenen en de (voorspellende) pijlen zijn slechts een onreinheid, des duivels werk; mijd ze dus, opdat gij voorspoedig zult zijn. De duivel wenst slechts vijandschap en haat in uw midden doen rijzen door middel van bedwelmende middelen en kansspelen, en u af te keren van de gedachtenis aan God en van het gebed; zult gij dan ophouden?” (Koran 5:90-91) In de Bijbel lezen wij: “De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.” (Galaten 5:19-21) En in de Veda’s: “Men begaat zonden als één van deze zeven verboden wordt overtreden. Yaskacharya definieert deze zeven zonden in zijn Nirukta als: diefstal, overspel, het doden van een nobel persoon, abortus, oneerlijkheid, voortgaande misdaden en de consumptie van alcohol.” (Rigveda 10.5.6) De Ramadan is bij uitstek de gelegenheid om af te rekenen met negatieve gewoonten zoals alcohol- en drugsmisbruik, roken e.d. Niet het wegblijven van eten en drinken is het belangrijkst. Het niet eten en drinken gedurende de dag is bedoeld als herinnering en training, de hele dag door, om van slechte zaken weg te blijven. Maak er goed gebruik van! (Bron: www.ivisep.org) R. Ahmadali

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.