Het zal u ongetwijfeld bekend zijn hoe wij mensen in het dagelijks leven met elkaar omgaan. We gunnen elkaar weinig en zien onze tegenstanders en concurrenten liever vallen dan vooruitkomen. En als ze vooruitgang boeken, proberen we ze ook nog met alle mogelijke middelen dwars te zitten! Een manier van gedrag die we vooral in onze nationale politiek heel vaak tegenkomen. Door deze ‘krabbenmentaliteit’ lukt het ons vaak niet om het beste te maken van onder andere onze familie, werkomgeving, gemeenschap, ons land, en organisatie. Dit gedrag van ons – zogenaamd, de hoogste schepping van God – druist recht tegen alle spirituele wijsheid in! “Waarlijk houdt God van degenen die in gelederen strijden langs Zijn weg, als waren zij een massieve muur.” (Koran 61:4) “Gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper en redetwist niet onderling, opdat jullie niet ontmoedigd raken en jullie macht verdwijnt; en wees standvastig. Allah is immers met de standvastigen.” (Koran 8:46) Bijbel: “En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk.” (1 Petrus 3:8) Hindoe geschriften: “We dienen te arbeiden in eenheid en onderlinge samenwerking, want verdeeldheid leidt ons tot problemen en mislukkingen.” (Rig Veda) (Bron: www.ivisep.org) R. Ahmadali

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.