Een veel voorkomende mening bij religieuze groeperingen en sekten is dat ze menen het alleenrecht te hebben op God’s Paradijs. De Koran is echter een andere mening toegedaan; een ieder die gelooft en goede werken doet, kan door de Almachtige beloond worden met het Paradijs. Zoals we lezen in Koran 2:62: “Waarlijk, degenen die geloven en degenen die joden zijn, en de christenen en de sabiërs – al wie in Allah en in de jongste dag geloven en goed doen, zij zullen hun beloning bij hun Heer hebben en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren.” De Koran gaat zelfs verder door ons uit te dagen om te proberen het tegendeel te bewijzen: “Zeg: Als het verblijf in het hiernamaals bij Allah speciaal voor jullie is en de (andere) mensen uitsluit, smeek dan de dood af, als jullie de waarheid spreken.” (2:94, zie ook 62:6) Voorts geeft de Koran volgelingen van eerdere openbaringen de mogelijkheid om volgens hun eigen geopenbaarde heilige boeken te handelen: “Laat de mensen van het Evangelie oordelen aan de hand van wat Allah hierin heeft geopenbaard.” (5:47) Tenslotte erkent de Koran in 35:24 dat alle volkeren Goddelijke openbaringen hebben gehad. Maulana Muhammad Ali zegt hierover: “Aangezien de Koran zegt, dat aan alle volkeren van de wereld openbaring werd geschonken … volgt daaruit duidelijk dat de christenen, joden, parsi’s, boeddhisten en hindoes alle tot de categorie ‘Volgelingen van het Boek’ kunnen worden gerekend.” Moge dit artikeltje ons allen stimuleren om in onze ‘Surinaamse veelzijdige bloementuin’ respect te hebben – dan wel meer respect op te brengen – voor alle godsdiensten en culturen. Amen! (Bron: www.ivisep.org) R. Ahmadali

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.