Nu het aantal gevallen van apenpokken ofwel monkeypox in verschillende landen van de Pan-Amerikaanse regio blijft toenemen, hebben de lidstaten van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) maandag 8 augustus een bijzondere zitting van de Raad van Bestuur gehouden om een resolutie te overwegen om de uitbraak aan te pakken, met inbegrip van steun voor billijke toegang tot vaccins voor risicogroepen in de regio.

De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde op 23 juli de uitbraak, die medio mei begon en 89 landen in alle zes WHO-regio’s heeft getroffen, tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC).

Sinds het begin van de uitbraak zijn in 24 landen van de Pan-Amerikaanse regio ongeveer 10.000 monkeypox-besmettingen gemeld. Dit vertegenwoordigt 36% van de wereldwijde gevallen. 

“De PHEIC-verklaring ging vergezeld van gedetailleerde aanbevelingen voor zowel landen en gebieden die nog geen gevallen hebben vastgesteld als voor landen en gebieden die reeds geïmporteerde gevallen of overdracht in hun gemeenschappen hebben,” zei PAHO-directrice Carissa Etienne. 

“Wij geloven dat wanneer de aanbevolen maatregelen op de juiste wijze worden uitgevoerd, wij de overdracht van het monkeypoxvirus een halt kunnen toeroepen.” 

Deze aanbevelingen, die PAHO samen met de lidstaten uitvoert, omvatten communicatie en betrokkenheid bij de getroffen gemeenschappen, vroegtijdige opsporing en surveillance, behandeling en isolatie van patiënten, en tracering van contacten.

De directrice voegde er echter aan toe, dat “post- of pre-exposure-vaccinatie” de andere maatregelen wellicht zal moeten aanvullen.

Tijdens de zitting merkte dr. Etienne op dat er momenteel slechts één derde generatie vaccin voor monkeypox bestaat, dat door slechts één fabrikant wordt geproduceerd

Hoewel de voorraden van dit vaccin uiterst beperkt zijn, is PAHO begonnen met onderhandelingen met de fabrikant ervan.

In het licht hiervan wordt de directrice van de PAHO in de aangenomen resolutie verzocht een gecoördineerde reactie te vergemakkelijken en stappen te ondernemen om de lidstaten te steunen bij het verkrijgen van toegang tot dit vaccin via het PAHO Revolving Fund. Tevens wordt de landen van de Pan-Amerikaanse regio verzocht PAHO en zijn Revolving Fund te blijven erkennen als het strategische regionale technische mechanisme dat het meest geschikt is om een billijke toegang tot dit vaccin en andere vaccins te verschaffen. 

De aanbevelingen van de technische adviesgroep van PAHO inzake ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, alsmede die van het noodcomité van de Internationale Gezondheidsregeling, bijeengeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), bepalen dat landen voorrang moeten geven aan vaccins voor specifieke groepen, zoals naaste contacten van een bevestigd geval van monkeypox, teneinde een maximaal effect te sorteren gezien de beperkte voorraad vaccins.

Ziekte van monkeypox

Monkeypox is een virale zoönose die wordt veroorzaakt door het monkeypoxvirus. Symptomen zijn koorts, hevige hoofdpijn, gezwollen lymfeklieren, spierpijn en een uitslag die blaasjes en korstjes vormt. De uitslag is meestal geconcentreerd op het gezicht, de handpalmen en de voetzolen. De mond, genitaliën en ogen kunnen ook aangetast zijn.

De symptomen kunnen mild of ernstig zijn, en duren meestal enkele weken, waarin iemand besmettelijk kan zijn voor anderen. De meeste mensen herstellen binnen een paar weken zonder behandeling.

De ziekte van monkeypox wordt regelmatig gemeld in negen landen van Centraal- en West-Afrika sinds ze in 1958 voor het eerst werd erkend in de Democratische Republiek Congo. Sinds medio mei 2022 is echter een toenemend aantal gevallen van monkeypox gemeld, eerst in meerdere landen in Europa en later ook in andere regio’s, waaronder Noord- en Zuid-Amerika. 

Per 4 augustus 2022 waren er 26.326 waarschijnlijke en door laboratoriumonderzoek bevestigde gevallen bij de WHO gemeld uit 89 landen in alle zes de WHO-regio’s. 

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.