De Progressieve Werknemers Organisatie, (PWO) herdenkt op 16 febuari aanstaande het feit dat deze vakcentrale 66 jaar geleden is opgericht. PWO is de oudste vakcentrale in ons land. De vakcentrale is in 1948 door de katholieke geestelijke Pater Weidman, die ook de eerste voorzitter is geweest opgericht.

In de loop van de tijd heeft de vakcentrale talrijke hoogtepunten maar ook dieptepunten doorgemaakt, zegt het bestuur van de partij in een persbericht. De hoogtepunten dateren van de jaren zeventig naar de jaren tachtig, toen talrijke bonden van winkelpersoneel, de zorgsector en de bouw- en constructie sector, zoals de vakbonden van Kersten, Fernandes, H. J. de Vries, Celos, Bond Onderhoud Werknemers AZ en Doorson’s construction door de PWO zijn opgericht. Belangrijk dieptepunten waren volgens de PWO het overlijden van de algemeen-secretaris Eduard Ment  in 2005 en het plotselinge heengaan van de voorzitter Andre Koornaar in 2013.

PWO gaat zich nu intensief op de toekomst richten en zal vanaf dit jaar aan een aantal belangrijke zaken werken, die uiteindelijk er zorg voor zullen dragen dat de geest van vooruitgang en ontwikkeling van de werknemers in Suriname, mede door de PWO weer nieuw leven wordt ingeblazen.

PWO zal haar inspanningen voor de toekomst richten op het verwezenlijken van de volgende mens- en maatschappijvisie:

-         Hervorming van het sociaal-economisch leven zodat een ieder in ons land gelijke kansen wordt geboden;

-         Het recht van de werknemer op medezeggenschap en zijn plicht tot het dragen van medeverantwoordelijkheid;

-         Niet eenheid van geloof, of levensbeschouwing, maar eenheid van opvatting over maatschappelijke vraagstukken zijn de beste grondslag voor een sociaal-economische vereniging.

De vakcentrale zal ook de fusieplannen, die gericht waren op het onder één paraplu brengen van de particuliere bonden aan een grondige evaluatie onderwerpen. De vakcentrale  zal nadat zij intern de organisatie eerst goed heeft gereorganiseerd, de komende tijd ook besprekingen voeren met potentiële bonden, die op zoek zijn naar een ‘huis’, om zich bij een progressieve vakcentrale aan te sluiten. Tevens zal de vakcentrale de komende tijd de hand uitreiken en open staan voor werknemers in de particuliere sector die zich wensen te organiseren.

Op 16 februari aanstaande zal het bestuur van de organisatie het 66 -jarig bestaan van de vakcentrale herdenken. Dit zal onder meer gebeuren door om 18.00 uur bij het kantoor van de PWO aan de Limesgracht 80 een krans bij het borstbeeld van de oprichter te plaatsen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.