De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling(Minov) heeft tijdens de begrotingsbehandeling van 2014 aangegeven dat NATIN Nickerie geëvalueerd zal worden. Onlangs is er een commissie benoemd die belast zal zijn met de evaluatie. Echter constateert de Politieke Vleugel van de FAL (PVF) dat deskundigen van Nickerie in zeer beperkte aantal vertegenwoordigd zijn in deze commissie. Er is slechts één persoon, oud onderwijscoördinator van Natin Nickerie nu werkzaam ergens anders, die zitting heeft in deze commissie, zegt PVF in een persbericht. Volgens de PVF is het praktisch zeer moeilijk om vanuit een afstand aspecten van een organisatie te evalueren. Het is degelijk van belang om kennis te hebben van de omgeving van de te evalueren organisatie, in dit geval die van het NATIN. Volgens de PVF zouden er meer Nickerianen in deze evaluatiecommissie zitting moeten hebben. De PVF denkt hierbij aan vertegenwoordigers van docenten voorgedragen door de docenten, een vertegenwoordiger van de ouders, studenten en het bedrijfsleven. Dit biedt garantie voor kwalitatieve oplossingen die draagvlak zouden hebben. De PVF hoopt dat de commissieleden de aan hun gegeven taken naar behoren zullen uitvoeren en dat zij de minister objectief zullen rapporteren. Zij hoopt dat bij het voordragen van voorstellen rekening gehouden zal worden met de belangen van de leerlingen en leerkrachten van NATIN Nickerie.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.