GFC NIEUWS- De Covid-19-pandemie heeft ook op de stakeholders van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) invloed gehad.

Zo zijn er ondernemers die hun inkomsten drastisch zagen afnemen en anderen waren genoodzaakt hun bedrijfsactiviteiten zelf stop te zetten. Bekend is ook dat in tijden van crisis, mogelijkheden ontstaan en men die moet benutten. Ook dit was het geval en heeft tot gevolg gehad dat er naar het ministerie van LVV projectvoorstellen werden gestuurd. Momenteel liggen er 4 en er volgen zeker meer.

Minister Rabin Parmessar heeft op het ministerie een team, dat volgens een vaststaande procedure, de ingekomen projectvoorstellen bestudeerd, in overleg treedt met de nodige stakeholders, kanttekeningen plaatst en de indiener verder helpt voor de realisatie van het projectvoorstel. Deze werkwijze met een team bestaande uit deskundigen op diverse gebieden van zowel technisch als financieel gebied alsook stakeholders uit de sector, hebben de projectvoorstellen op sublieme wijze bestudeerd en zijn gereed om die ook verder te begeleiden.

“Het is van belang dat de private sector komt met voorstellen, daar de agrarische sector een zeer dynamische is, zeer breed met een scala aan mogelijkheden en een enorme potentie heeft. De wereldbevolking neemt toe, zo dus ook de vraag naar voedsel”.

Er bestaan tussen het ministerie van LVV reeds relaties met internationale organisaties die de projectvoorstellen kunnen ondersteunen met zowel technische als financiële middelen. Gedacht wordt aan het Suriname Agriculture Market Acces Program (SAMAP) die grants verstrekt, de Caribbean Development Bank, CDB, die projecten kan financieren. Maar ook zijn er lokaal mogelijkheden zoals het COVID-19 fonds, het Midden en Klein Bedrijven fonds (MKB) alsook de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB) waarop een beroep zou kunnen worden gedaan voor de nodige financiële middelen.

Het is van belang dat de projectvoorstellen vanuit de private sector worden gestuurd naar het ministerie van LVV en dat de aanpak van deze voorstellen door het bestaande team en volgens vastgestelde procedure in behandeling wordt genomen, zodat de gehele sector duurzaam verder wordt ontwikkeld en de werkgelegenheid alsook de economie hiervan profijt zullen hebben, gaf minister Rabin Parmessar aan.

De 4 projectvoorstellen bevinden zich in de fase van bestudering, er zijn reeds enkele kanttekeningen geplaatst alsook adviezen ingewonnen. Minister Parmessar benadrukt dat de projectvoorstellen zich nog in een voorbereidingsfase bevinden.

Het bericht Projectvoorstellen in studie bij LVV verscheen eerst op GFC Nieuws.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.