PARAMARIBO, 3 aug – Het project van de overheid om burgers te stimuleren tot zelfbouw vlot niet. Van de ruim achtduizend aanvragen keurden de banken ruim veertienhonderd goed. Dit is ver beneden de verwachting. Ooit was het de bedoeling veel meer burgers te helpen via gesubsidieerde leningen.

Bij de banken zouden dan leningen vrijkomen tegen vijf procent rente. Als bemiddelaar trad de stichting Volkshuisvesting op. Deze overheidsinstelling registreerde ook de belangstellenden. Volgens de Ware Tijd zijn er uiteenlopende redenen voor het lage rendement. Een groot aantal aanvragers verdient te weinig of heeft geen vaste baan. Bij anderen zouden de sociale omstandigheden intussen zijn veranderd. Sommigen gaven zelf aan geen interesse meer te hebben.

Zelfbouw maakt deel uit van het ambitieuze woningbouwplan van de regering Bouterse. Aan het eind van deze regeerperiode moeten achttienduizend woningen zijn gebouwd. Tot nog toe zijn er bij elkaar nog geen tweehonderd opgezet. Het betreft projecten die samen met particuliere bedrijven worden uitgevoerd. Uit deze samenwerking moeten nog enkele honderden woningen voortkomen. Met het Chinese Dailan lopen afspraken voor het bouwen van vijfduizend huizen.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.