Geweldpreventie, preventieve fouillering, preventieve bescherming, preventieve overtredingen, zo kan ik doorgaan. Het telkens plotseling opdoemen van een onaangekondigde school agenten, in welke willekeurige wijk dan ook moet een preventief signaal zijn.

Een signaal om eventuele voornemens van een geplande overtreding te doen stoppen, omdat de mogelijke pleger er lucht van heeft geroken dat die in de gaten wordt gehouden.

Maar ga hier verder niet op in, want de burger behoort haar rechten, maar ook haar plichten te kennen.

Om het geweldspiraal van berovingen en mishandelingen te doorbreken, is er inderdaad een ten hemel schreiende behoefte aan uitgebreide cameratoezicht in alle wijken en buurten, wegen en winkels, gezien de mate van geweldsdelicten, geweldplegingen, overtredingen in het verkeer zoals hardrijdende opgevoerde bromfietsmotoren en achteloos rijdende automobilisten bij het naderen van een rotonde.

Aan de andere kant blijft de overheid in gebreke om de gebruikte verkeerswegen, naar behoren die fatsoenlijke indeling te geven, waardoor andere weggebruikers dan het gemotoriseerd verkeer niet gediscrimineerd worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de verkeersautoriteit van overheidswege die de opdracht moet verstrekken opdat elke wegdek voorzien wordt van ordentelijke markeringen en belijningen voor de weggebruikers.

Die markeringen moeten aangebracht zijn op alle opgeleverde en aanwezige verkeersruimten. Hierdoor zal dat de verkeersveiligheid in het verkeer van de niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer eerder toenemen dan beëindigd worden met een dodelijke afloop.

In november, december 2013, heb ik de situatie geëvalueerd vanaf de Kwattaweg – tot de hoek aan de van Idsingastraat – hoek oude Charlesburgweg – hoek Wanicastraat – hoek oude Gravenstraat(Henk Arronstraat), Mahonylaan, Wilhelminastraat, Zwartehovenbrugstraat enz.

Op basis van mijn waarneming kan de conclusie getrokken worden, dat de inrichting van genoemde wegennet levensgevaarlijke implicaties bevat. Die implicaties heb ik als verkeersdeelnemer ervaren als een mateloos zorgelijke en gevaarlijke situatie.

Gevaarlijk omdat op die verkeerspunten en wegen voor zowel het gemotoriseerde als niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer de overzichtelijkheid ontbreekt.

In mijn optiek moeten de aangemerkte verkeersproblemen kunnen worden opgelost. Voor de overzichtelijkheid, behoren bij alle kruisingen, nieuw Charlesburgweg – Kwattaweg- Wanicastraat en Henk Arronstraat voorzien worden van verkeersportalen. Voor fietsende weggebruikers moeten op het wegdek duidelijk afgebakende fietsstroken worden aangebracht, hetgeen mij een adequate oplossingen is die geboden moet worden.

A.H.Tjauw-A-Hing

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.