De commissie ‘Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen’ die woensdag jongstleden door de President is ingesteld en voorgezeten wordt door de heer Arun Hardien, zal een inventarisatie doen van de aangetroffen situatie bij de machtsoverdracht en die vergelijken met wat die feitelijk moest zijn. De heer Hardien geeft aan dat er drie belangrijke aandachtsgebieden zijn. Het eerste […]

Dit bericht is afkomstig van Suriname Nieuws Magazine. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.