Live nieuws en radio streams uit Suriname!

President wil gezondheidszorg spoedig uit dal halen

President Desire Bouterse wil vanuit een meerzijdig samengesteld en doelgericht werkend team van gezondheidsdeskundigen, financieel deskundigen, economen en organisatie-deskundigen diepgaande hearings houden met de gemeenschap, in deze met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met alle stakeholders in de gezondheidssector.

Het doel is dat er binnen zes maanden een scan van de “ziektes” in onze gezondheidszorg worden gemaakt. Op grond van de uitkomsten hiervan zal de regering zonder aanzien des persoons maatregelen treffen met het doel de gezondheidszorg uit het dal te halen. Dit zei president Bouterse tijdens de jaarrede in De Nationale Assemblee. Met gezamenlijke inspanningen en opofferingen zullen wij deze zorg binnen afzienbare tijd op het gewenste kwalitatief niveau brengen. De samenleving verdient dit alleszins, zei het staatshoofd.

Intussen gaat het proces van zorg onverminderd voort en zal de regering ook op dit niveau haar diensten voor de mens ongehinderd voortzetten. Het financieringsstelsel van de Nationale Basiszorgverzekering zal in dit verband spoedig gewijzigd worden, met dien verstande dat 3% uit de inkomsten uit de goudsector, plus een maandelijkse bijdrage van 3% van de wettelijk verschuldigde premie door de Zorgverzekeraar in een speciaal Fonds zullen worden gestort.

Middelen uit dit Fonds zullen aangewend worden voor extra dure behandelingen en operaties van ingrijpende, langdurige, complexe aard, zoals nierdialyse en niertransplantatie, kanker en andere ernstige ziekten. Ernstig zieken mogen dus niet in wanhopige situaties komen te verkeren met de dood voor ogen, omdat er geen financiële mogelijkheden zouden zijn.

Dit Fonds zal onder het beheer van het bestaande Zorgvoorzieningsfonds van de Nationale Ontwikkelingsbank vallen. President Bouterse verzekerde, dat de premies van de basiszorgverzekeringen en de vigerende besluiten met betrekking tot medicijnenvoorziening tot aan de goedkeuring van de gewijzigde Wet Basiszorgverzekering niet kunnen en niet zullen worden gewijzigd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.