President Desi Bouterse vindt de kwestie van de waardevastheid van de pensioenen een zeer gecompliceerd vraagstuk. Het staatshoofd belooft wel de zaak te zullen oplossen. Hiertoe zijn er volgens hem duidelijke instructies gegeven. Raadsadviseur Jules Wijdenbosch heeft zich vanaf het moment van de aanbieding van de petitie zich gebogen over deze kwestie.

Ook het Tripartiet Overleg is geconsulteerd. Aan het Tripartiet Overleg is gevraagd deze kwestie nader te bestuderen en met een model te komen naar tevredenheid van onze seniorenburgers laat Bouterse weten.

De gepensioneerde landsdienaren kunnen het niet verkroppen dat hun pensioen niet meer welvaartsvast is. Zij kunnen hierdoor niet in aanmerking komen voor de tien procent verhoging, die ambtenaren hebben ontvangen. Bondsvoorzitter heeft vaker uitgelegd dat wanneer ambtenaren een verhoging krijgen, het pensioen ook met hetzelfde percentage verhoogd moet worden.

Behalve dat hun pensioen met tien procent verhoogd moet worden, moet deze verhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 uitbetaald worden.

Bouterse heeft intussen een schrijven gericht aan de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden in Overheidsdienst(BBGO). Daarin wordt gezegd dat vicepresident Robert Ameerali binnenkort de pensioenen weer waardevast zal maken. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.