“Geen onverantwoord gebruik van pesticiden” – Al in 2011 werden boeren op eigen verantwoordelijkheid gewezen door LVV

President Chandrikapersad Santokhi is voorstander van een integrale aanpak van de situatie rondom de rattenplaag die Nickerie sinds 2022 teistert. “Als de rattenplaag niet goed aangepakt wordt, zal het zeker impact hebben op de samenleving. De risico’s voor de gezondheid zijn niet te overzien, vandaar dat een integrale aanpak van deze situatie noodzakelijk is.” Dit zei hij tijdens zijn bezoek aan Nickerie zaterdag 28 januari bij een presentatie over de rattenplaag. Maar, wat de president bedoelt met een “integrale aanpak” is vooralsnog onduidelijk.

Het staatshoofd begrijpt de paniek onder de samenleving, nadat bekend werd dat er sprake was van een plaag, “maar het onverantwoord gebruik van pesticiden moet men achterwege laten”. 

Tijdens de presentatie heeft Tjaan Bharos, trekker van de commissie Rijst Rattenplaag Nickerie, gezegd dat er mogelijk sprake is geweest van onjuist gebruik van pesticiden. Dit heeft mogelijk ook gezorgd voor enkele dode dieren in december vorig jaar, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname (CDS) in een persbericht.

Tijdens de presentatie werd gesteld, dat er een toename is geweest in de rattenpopulatie, die mogelijkerwijs gezorgd heeft voor een productieverlies van ongeveer 15 procent in het afgelopen jaar. Gebleken is dat de rijstvelden in de oostelijke polders het meest getroffen zijn. Bharos wees erop. dat ondanks een mogelijke afname van de rattenpopulatie in januari 2023. er toch voorzichtig omgegaan moet  worden met de ratten, omdat die altijd blijven bestaan. Ze kunnen wel minder worden in aantal.

President Santokhi zei verder, dat de commissie een permanente structuur moet krijgen om samen met stakeholders de rattenplaag naar beheersbare proporties te brengen. Het staatshoofd is ingenomen met het onderzoek dat de commissie heeft gedaan naar de situatie rondom de rattenplaag. Ook in de voorstellen en aanbevelingen van de commissie om de situatie te beheersen kan het staatshoofd zich terugvinden. Maar, wat die voorstellen en aanbevelingen zijn vermeldt de Communicatie Dienst Suriname niet.

Eind december werd door districtscommissaris Senrita Gobardhan de commissie geïnstalleerd die adviezen en een plan van aanpak moest opstellen om de rattenplaag aan te pakken. De oorzaak van de rattenplaag wordt gezocht in de vele braakliggende velden die de afgelopen seizoenen vanwege de regens slecht zijn onderhouden, zo stelde het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. 

In samenspraak met de geïnstalleerde commissie en enkele boeren werd  besloten om als eerste aanzet, een milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel te gebruiken tegen de rattenplaag.

Verder zou LVV de informatie naar de boeren over de bestrijding van de ratten opvoeren. Ook werd vanuit het districtscommissariaat en het ministerie van LVV een campagne opgestart om boeren bewust te maken van de noodzaak van goed en geregeld onderhoud van hun dammen en braakliggende percelen. Ondertussen zou de door de dc geïnstalleerde commissie, samen met LVV onderzoek doen naar een structurele oplossing van de rattenplaag in het district Nickerie.

2011

Het was niet voor het eerst, dat LVV boeren op hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het bestrijden van ratten. Begin maart 2011 stelde het ministerie: “Rijstboeren in onder andere Wageningen en Nickerie zijn zelf verantwoordelijk voor de rattenplaag en schimmelaantasting waar hun aanplant op dit moment onder te lijden heeft. De rattenplaag in Wageningen heeft alles te maken met hygiëne.”

PK

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.