De valutawaarde van SRD is niet afhankelijk van grondstoffenprijzenschommelingen maar van dekkingsgraad van in omloop zijnde SRD in relatie met de goudvoorraad (bij Staatsbank en in de bodem). Suriname hoeft niet perse al het goud uit de bodem te halen. Sterker nog dit moet worden behouden als spaarkas.

Voordeel is dat het ecologisch systeem niet onnodig wordt aangetast en dat toekomstige technologische ontwikkelingen kan leiden tot milieuvriendelijker toekomstige mining-technologie. Door een erkend geografisch bureau de hoeveelheid bodemvoorraad in goud, diamant, gas en olie in kaart te laten brengen, kan dit al op de Staatsbegroting worden opgenomen. Op het moment dat dit aan externe bedrijven in concessie wordt uitgegeven, zal dit verdwijnen naar het buitenland.

Tevens moet milieumanagement accounting worden ingevoerd, hierdoor zal de SRD aan waarde toenemen, omdat het oppervlakte aan natuur groter is dan in VS en EU. Als deze landen dit ook zouden invoeren zal hun valutawaarde sterk dalen, vandaar dat zij dit niet invoeren. Te meer daar deze landen enorme investeringen moeten plegen in verband met stijgende zeespiegel en klimaatverandering.

Grondstoffenprijzen hebben alleen invloed op import en export. Indien er meer wordt geïmporteerd dan geëxporteerd zal de consumentenprijs worden beïnvloed en dus effecten hebben op besteedbare inkomsten, tenzij de SRD een sterke monetaire waarde heeft. Zoals het geval bij OPEC-landen, zij hebben olie waardoor zij kunnen importeren. Door te richten op export kunnen ondernemingen inkomsten genereren en de werkgelegenheid worden bevorderd. Hierdoor zal het welvaartsniveau toenemen en dus afname van criminaliteit.

Het is een essentiële denkfout om de wereldmarktprijs te koppelen aan de Surinaamse valuta, omdat dit niet internationaal wordt erkend. Er wordt tot op heden in Suriname gehandeld met US dollar en Euro. Ook Staatsleningen worden in US dollar of Euro aangegaan. Aflossingen geschieden ook met deze valutakoersen. Hierdoor wordt de schijn gewekt dat de SRD geen waarde heeft op de internationale markt. Terwijl dit nooit het geval kan zijn gezien het aantal inwoners en het nationale Surinaamse bruto inkomsten (inclusief gelden in het buitenland, natuur resources en bodemschatten).

De hoeveelheid in omloop zijnde SRD en buitenlandse valuta is door de jaren heen scheef gegroeid. Dit heeft te maken dat buitenlandse ondernemingen de rechten hadden op Surinaamse bodemschatten. Nu dit wel het geval is, moet het denken in US dollar en Euro worden losgelaten en een omschakeling worden gemaakt in SRD -denken. Het is heel gevaarlijk voor Suriname om zich te sterk afhankelijk te maken van buitenlandse valuta, omdat deze landen hun markten hebben afgeschermd.

Het komt namelijk heel weinig voor dat een Surinaamse onderneming aandelen heeft in bedrijven in VS of EU, terwijl dit andersom wel het geval is. OPEC-landen, China, VS, EU-landen en Japan hebben aandelen in buitenlandse bedrijven, hun valuta wordt om deze reden internationaal erkend. Hun bedrijven kunnen op internationale beurzen aandelen uitgeven en geld genereren. Surinaamse bedrijven kunnen dit nog niet.

Overheidsfinanciën zijn niet alleen afhankelijk van importheffingen, maar ook van belastinginkomsten, etc. Door het ondernemerschap (in het bijzonder in duurzaam) te stimuleren en de Surinaamse valuta internationaal te laten erkennen, zal het welvaartsniveau automatisch omhoog gaan. Doordat dit nog niet het geval is, zetten ondernemers hun gelden buiten Suriname af. Hierdoor is er geen economische cyclus, het geld verdwijnt immers naar het buitenland. Suriname heeft ook geen overeenkomsten afgesloten met landen, zodat belastinginkomsten verliezen worden beperkt.

Ik durf stellig aan te nemen dat Surinamers meer geld in het buitenland hebben dan buitenlanders in Suriname. Het scheppen van reële valuta koers en een stabiele economie zouden ertoe leiden dat de Staat tegen een veel lagere rente van haar interne markt dividend kan uitschrijven en Staatsleningen kan afsluiten. Nu wordt dit in het buitenland gedaan waardoor de SRD koers te sterk afhankelijk is geworden van buitenlandse monetaire waarden. Het is bekend dat de VS en EU hiervan gebruik maken door hun eigen valuta in te kopen waardoor er een schijn wordt gewekt dat de waarde van de US dollar en Euro is toegenomen.

Leningen die worden aangegaan met bijvoorbeeld China zouden in SRD moeten worden betaald. Door de verkoop van SRD zal de waarde toenemen. Terwijl de goudvoorraad zorgt voor de dekkingsgraad van gedrukte Surinaamse valuta. De spaarrente moet worden verhoogd, waardoor buitenlanders hun gelden in Suriname zullen wegzetten. Rente van leningen moeten oplaag, zodat ondernemers en consumenten tegen een lage tarief geld kunnen lenen. Kortom er is nog veel werk te verrichten.

Robbie Mohansingh

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.