Live nieuws en radio streams uit Suriname!

President Bouterse: ‘’trend van matig toenemende stijging inkomsten’’

President Desiré Bouterse is de mening toegedaan dat als gekeken wordt naar het financieel beleid er een trend is van een matig toenemende stijging van de inkomsten. Met de mijnbouwsector gaat het weer beter. Er is nieuwe productie op gang gekomen en de wereldmarktprijzen zijn gestegen, aldus het staatshoofd bij het uitspreken van de Jaarrede vandaag in De Nationale Assemblee.

De overheidsinkomsten uit de andere sectoren nemen ook toe als gevolg van verdere inspanningen van de Regering. De invoering van onze Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) in het afgelopen dienstjaar is niet doorgegaan, omdat het technisch niet haalbaar bleek te zijn, stelt de president. De voorbereidingen ter zake zijn wel voortgezet. “Het hele ICT-systeem en de financiële modules van de Belastingdienst worden immers gemoderniseerd en dit zal mede ertoe leiden dat de inkomsten van de Staat in de toekomst structureel toenemen”, zegt president Bouterse.

Aan de uitgavenzijde spreekt het beleid ook duidelijk. Een groot deel van de achterstanden is in 2016, 2017 en in 2018, verder ingelopen. Daarnaast heeft de Regering elke maand de lopende kosten gedekt. Al zijn er soms tegenvallers, de essentiële diensten blijven wel doordraaien. Meer nog, de overheid heeft ook acties moeten ondernemen om oneigenlijk gebruik van subsidies aan banden te leggen.

Aan onderwijzers en docenten waren reeds eerder loonsverhogingen toegekend. Vanaf september 2018, zijn loonsverhogingen aan de ambtenaren toegewezen. De Regering heeft om redenen van solidariteit met de samenleving besloten om af te zien van de wettelijk aan hen, toekomende financiële correctie per september 2018. Daartoe heeft zij, de Regering, reeds twee wetsvoorstellen bij De Nationale Assemblee ingediend.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.