Met het indienen van het ontwerp wetsvoorstel met betrekking tot de Surinaamse diaspora, in De Nationale Assemblee en het instellen van een commissie van rapporteurs heeft de regering Bouterse een duidelijke politieke keuze gemaakt om de Surinamers in diaspora te betrekken bij de nationale ontwikkeling.

Uitstekende stap, maar bovenal is er na jarenlang discussiëren en congresseren een eind gekomen aan de onzekerheid over de rechten en plichten van deze groep. De huidige regering neemt het heft in eigen hand.

Economische vleugels: Ondanks het feit dat er een diepe financiële en economische crisis heerst in Europa en Amerika, zien wij in Suriname duurzame economische groei. Dit biedt kansen en uitdagingen voor de Surinaamse diaspora die terug naar Suriname willen om een bijdrage te leveren aan het verder vergroten van deze economische groei. Dit heeft een win-win effect.

Het gevoerde geopolitiek beleid van de afgelopen 2 jaar waaronder de diverse samenwerkingsovereenkomsten met Brazilië, China, Turkije, Venezuela, Cuba en Afrikaanse landen (allemaal landen met forse economische groei), biedt enorm veel kansen en uitdagingen voor Suriname en de Surinaamse diaspora.

Economische welvaart is broos ; het kan dus gebeuren dat je als ex-kolonisator financiële ondersteuning krijgt van een ex-kolonie zoals recent Angola en Brazilië, die respectievelijk gemiddeld 8% en 6% economische groei doormaken, staatssteun verlenen aan Portugal (ex-kolonisator). Het zal ons niet verbazen als Suriname als ex-kolonie in de toekomst financiële staatssteun zal moeten geven aan Nederland (ex-kolonisator).

Psychologische vleugels: Eindelijk is er een Surinaamse regering die de Surinaamse diaspora serieus neemt en hun identiteit waarborgt door hen het warme Surinamer gevoel te geven. Het gevoel van, “ wij horen erbij en wij zijn één en een ondeelbaar volk “.

Enkele historische feiten: De eerste top conferentie gehouden in Paramaribo was rond maart 2004 met als thema: Duaal burgerschap voor Surinaamse Nederlanders. Deze was mede georganiseerd door het Centrum voor Surinaamse Ontwikkelingsvraagstukken (CSO) gevestigd in Den Haag onder leiding van Mr. O. Venlo en Mr. Drs. T. Bissessur.

Het ontwerp wetsvoorstel werd eind 2004 aangeboden aan de toenmalige Surinaamse president Drs. R.R. Venetiaan, vicepresident Mr. J. Ajodhia, DNA voorzitter P. Somohardjo en minister van Justitie en Politie C. Santohki. Dit wetsvoorstel is toen langs, onder en boven het gebouw van de Nationale Assemblee ingediend, maar nooit in behandeling genomen. Kennelijk hadden zij niet de politieke wil en ontbrak de urgentie om het wetsvoorstel in te dienen bij het instituut dat wetten maakt in Suriname.

Ook nu zien wij een typerend verschijnsel dat sommige politieke leiders kiezen voor een puur etnische aanpak en oplossing voor het diaspora vraagstuk. De regering Bouterse heeft 8 jaar na de eerste top conferentie wel de politieke moed en daadkracht om zelf een initiatief wetsvoorstel in de DNA in te dienen, en duidelijk niet te kiezen voor een etnisch gebonden oplossing, maar voor een nationale.

Wij van de Stichting Collectief Overzee Suriname zien deze dag als een memorabele dag en zullen ten allen tijde onze bijdrage leveren. Wij zullen in Nederland bijeenkomsten organiseren om de Surinaamse achterban te informeren, hun wensen te inventariseren en deze door te geleiden naar de commissie van rapporteurs.

Drs. E.F. Grep,

Vicevoorzitter Stichting Collectief Overzee Suriname

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.