Het Management Instituut Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS) is twee leden rijker. Op het presidentieel paleis heeft president Desiré Bouterse deze twee leden van het MI-GLIS maandag beëdigd. Het gaat om de plaatsvervangend GLIS-bewaarders Norman Doorson en Moernisa Power.

Het MI-GLIS moet de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen in zowel het rechtsverkeer, het economisch verkeer, alsook in het bestuurlijk verkeer tussen burgers en openbare bestuursorganen bevorderen. “Het MI-GLIS neemt een bijzondere plaats in binnen onze gemeenschap en is een onmisbare speler binnen zowel ons economisch als ons juridisch bestel”, gaf het staatshoofd aan.

Het recht van zekerheid is een van de pijlers van gezond economisch beleid en is een bepalende indicator voor het aantrekken van buitenlandse investeringen in ons land. De president gaf verder aan dat niet voor niets de grondregistratie aangemerkt wordt als één van de elf factoren bij de vaststelling van de ‘ease of doing business index’, die jaarlijks door de Wereldbank wordt gepubliceerd.

De kwaliteitseisen die worden gesteld aan het functioneren van het MI-GLIS zijn zowel nationaal als internationaal heel hoog. In verband met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, is er een belangrijke uitdaging weggelegd voor dit instituut.

Het staatshoofd gaf Doorson en Power mee dat er verleidingen op hun pad zullen komen, maar drukte hen op het hart kracht te tonen door standvastig te zijn en standvastig te blijven.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.