Momenteel wordt er druk gespeculeerd over het fenomeen van pre-electorale samenwerkingsverbanden. De hamvraag is: mogen pre-electorale combinaties zich inschrijven en meedoen met de verkiezingen van mei 2015? Natuurlijk mogen zij binnen het huidige kiesstelsel meedoen!

De vraag is nu?
- kan artikel 7 uit de kieswet geschrapt worden?

- is deze verandering ondemocratisch, omdat bepaalde groepen die de macht hebben deze maatregel voorstellen en willen aannemen? Dit terwijl dergelijke maatregelen per referendum zouden moeten worden vastgelegd. Maar zelfs dan zou de meerderheid voor de minderheid beslissen. Dat is weliswaar democratisch maar niet eerlijk!

Eerlijk is, dat elke Surinamer het recht heeft om een willekeurige vereniging op te richten en samen te werken met wie hij of zij wil. In het geval van een politieke partij in relatie tot de verkiezingen kunnen wij geruststellen dat alles valt en staat met het beginsel: algemene, vrije en geheime verkiezingen. Hiermee is veel gezegd, in de zin dat partijen onder andere alle ruimte moeten krijgen om al dan niet in combinatie verband de verkiezingen in te gaan. Zo staat dat ook in de grondwet van 1987.

Ik ben de mening toegedaan dat er binnen de Surinaamse politiek drie finale spelers zijn die in staat zijn om daadwerkelijk een combinatie tot stand te brengen en ook daadwerkelijk zetels te behalen. En ik kan nu al zeggen dat een van deze drie combinaties in de oppositie haar politieke werk zal moeten voortzetten. Te weten: de NDP +, de VHP + en de PL +. De andere partijen kunnen worden geplaatst in de categorie kleinere politieke partijen.

Gesteld kan worden, dat de kleine partijen die alleen de verkiezingen ingaan bij voorbaat kansloos zijn. Dat neemt niet weg dat bij het invoeren van een dergelijke maatregel een zekere liquidatie van de kleinere partijen zal plaatsvinden, omdat zij niet in combinatieverband de verkiezingen in kunnen en als zij een samenwerking willen aangaan, zij mogelijk worden afgewezen door de grotere partijen. Wat akelig!

Kortom wij moeten met zijn allen nagaan hoe wij de democratie moeten verdiepen en ervoor zorg dragen dat wij deze democratie die hoog in het vaandel wordt gedragen door deze regering laten blijven zegevieren.

Drs. A. Lie-A-Kwie

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.