Dit tabel geeft een indicatie van het verloop van de waterstanden van respectievelijk de meetstations in de Nannizwamp, Groot Henar/Hamptoncourt en 3 Kokerpunt gedurende de periode 21 oktober tot en met 29 oktober 2012. Het streven is erop gericht het waterpeil in de Nannizwamp te houden op het niveau van 2.60 +NSP.

PARAMARIBO/NICKERIE- De pompen te Wakay zijn op donderdag 25 oktober opgestart. Geheel volgens afspraken die gemaakt zijn met de DC van Nickerie namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling, Openbare Werken Regio West, Landbouw Veeteelt en Visserij Regio West, heeft het management van het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP) gemeend om op te starten, teneinde de irrigatiewatervoorziening van de agrarische sector van Nickerie te garanderen.

Uitgaande van de weervoorspellingen van de Meteorologische Dienst wordt een langdurige droogte verwacht en wordt nu al uitgegaan van het langdurig draaiende houden van de motoren te Wakay.

Om de watervoorziening ten behoeve van de najaarsinzaai 2012 vlot te doen verlopen hebben zowel de DC, OW Regio West, LVV Regio West alsook OWMCP de landbouwers gevraagd hun aanvoerleidingen schoon te maken en zuinig om te gaan met het beschikbare water. Intussen zijn er ook veldrapportages binnen gekomen, dat er in verschillende polders van Nickerie toch verspilling van water plaatsvindt.

Op de landbouwers wordt een dringend beroep gedaan zulks na te laten. OWMCP zal zich met de overige waterbeheerinstanties en overige stakeholders bijzonder inspannen om de inzaai maximaal te doen plaatsvinden. Vermeldenswaard is dat bij de opstart van de machines 50.000 liters brandstof beschikbaar was en dat in het afgelopen weekeinde de levering van 50.000 liters diesel heeft plaatsgevonden.

Binnenkort zal de N.V. Madistri/ Staatsolie Nickerie nog eens een hoeveelheid brandstof aanleveren om te garanderen, dat de pompen blijven draaien. Om voor dit seizoen de watervoorziening te garanderen is naar schatting circa 275.000 liters diesel nodig. Voor de additionele financiële middelen is bereids een verzoek gedaan bij de overheid.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.