Uiterlijk mei 2015 worden er in Suriname algemene vrije en geheime verkiezingen gehouden. In Suriname wordt de president niet rechtstreeks gekozen. In veel landen wordt de president rechtstreeks door het volk gekozen, zoals de Franse president, maar in sommige landen wordt de president indirect verkozen, zoals in Suriname.

Suriname is naar staatsvorm een presidentiële republiek en naar regeringsvorm een parlementaire democratie. De president en vicepresident worden gekozen door De Nationale Assemblee. De kandidaten moeten minstens een twee derde meerderheid van de DNA-leden achter zich krijgen. Indien dit na twee stemmingen niet gelukt is, wordt de Verenigde Volksvergadering bijeengeroepen, bestaande uit de 919 leden van alle volksvertegenwoordigingen in het land, welke met een gewone meerderheid de president kiest.

Om een maatschappelijke discussie opgang te brengen over het al dan niet introduceren van rechtstreekse presidentsverkiezingen, heeft Edunet(www.edunet.sr) gemeend aandacht te besteden aan dit onderwerp in een poll. Bezoekers kunnen vanaf woensdag 5 maart 24.00 uur kiezen uit 8 opties. De poll duurt tot zondag 30 maart 24.00 uur.

Verduidelijking

De directie van Edunet wenst te benadrukken dat het niet gaat om een wetenschappelijke peiling. Zoals bij de eerste poll het geval is, blijft de optie open voor bezoekers om meerdere keren te klikken op een bepaalde optie. Deze optie heeft echter beperkingen en is het niet mogelijk om kort na elkaar voor een bepaalde optie te kiezen.

Ook wordt verduidelijkt dat de poll openstaat voor lezers in binnen en het buitenland. Ten overvloede wordt benadrukt dat het niet gaat om kiesgerechtigden in Suriname die opgeroepen worden om hun stem uit te brengen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.