De politie heeft haar verkeersacties opgevoerd. De afgelopen weeken is er een toename van de verkeerscontrole door de politie te merken. Autobestuurders worden bop verschillende plekken “verrast” met agenten, die de nodige bescheiden van de weggebruikers opvragen en controleren. De acties hebben te maken met het indammen van de criminaliteit alsook voorkomen dat personen zich achter het stuur begeven zonder daartoe bevoegd te zijn. Een politieman zegt desgevraagd dat de politie zich ervan bewust is dat de vele controle tot irritatie wekken, maar dat men ook begrip moet kunnen opbrengen voor het werk van de politie. Onder meer bij het parkeersplaats bij Mirage Casino aan de Domineestraat hadden de afgelopen dagen bikers postgevat om automobilisten, die vanuit de middenbaan van de Keizerstraat de Domineestraat insloegen staande te houden. “Men mag niet vanuit de baan die richting MacDonald gaat de Domineestraat inslaan”, zegt de politieagent. De auto’s die staande werden gehouden zorgden echter steeds voor een verkeersopstopping in de Klipstenenstraat, vooral omdat de acties tegen het spitsuur, 15:00 uur, gebeurde. “We zullen nagaan hoe dit verminderd kan worden”, zegt de politieagent.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.