PARAMARIBO-De Stichting Planbureau Suriname heeft recentelijk een onderzoek uitgevoerd naar de economische activiteiten langs de zuidelijke Oost-Westverbinding.  De bedoeling was de ontwikkelingspotentie van het gebied langs deze weg in kaart te brengen.  De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport ‘Activiteiten langs de zuidelijke Oost-Westverbinding’.

De zuidelijke Oost-Westverbing vormt een belangrijke schakel tussen ontwikkelingsactiviteiten in het gebied langs de wegstrekking tussen Apoera en Zanderij.

Dit weggedeelte loopt door  drie districten, te weten Para, Saramacca en Sipaliwini en daarmee door de ressorten Bigi Poika, Boven-Saramacca, Boven-Coppename en Kabalebo.  Behalve de bosgordel die door deze weg wordt doorkruist, liggen in de nabijheid gebieden met ontwikkelingspotenties.  Deze zijn reeds in het meerjarenontwikkelingsprogramma van 1975 geïdentificeerd.  De weg schept toegang tot de natuurlijke hulpbronnen om zodoende duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.  Daarmede wordt een ideaal evenwicht geschapen tussen ecologische, economische en sociale belangen.

Apoera en Zanderij zijn de enige nederzettingen op deze weg met duidelijke ruimtelijke structuren.  Voor het Apoera-gebied zijn in de jaren 70 een structuur- en een bestemmingsplan opgesteld en bij wet aangenomen.  Apoera is dan ook het enige gebied langs de zuidelijke Oost-Westverbinding met een juridische  armslag om gestructureerd ontwikkeling te bewerkstelligen.  Van de drie gebieden die vallen binnen de Stedenbouwkundige Wet, namelijk Paramaribo, Nickerie en Apoera, heeft de laatstgenoemde een ontwikkelingsachterstand.

Door invloeden zowel binnen als buiten Suriname is de geplande ontwikkeling uitgebleven.  Apoera ontbeert de randvoorwaarden voor het invullen van zijn stedelijke functie.  De infrastructuur om dit gebied tot ontwikkeling te brengen is niet in voldoende mate aanwezig. Het gebied is vrijwel geïsoleerd van de rest van Suriname.  De enige weg die Apoera ontsluit, is de zuidelijke Oost-Westverbinding.  De wegverbinding met Nieuw Nickerie is nog niet tot stand gekomen.

Deze ontsluiting zal een enorme verrijking voor het West-Suriname gebied betekenen.  Het enige dorp met een goede steiger is Apoera.  Voor industriële activiteiten heeft het Apoera-gebied ook nog een uitermate geschikte zeehaven.  De noodzakelijke infrastructurele voorzieningen om het gebied te ontsluiten moeten worden aangelegd.

De landbouw zal dan op een gestructureerde wijze kunnen worden uitgeoefend. Ontsluiting betekent ook een mogelijkheid om de andere poten binnen de agrarische en de toeristische sector tot ontwikkeling te brengen.  Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen is het gewenst planmatig en gericht te werken naar een huisvestingsproject voor de plaatselijke gemeenschappen.

In het rapport zijn enkele voorstellen gedaan om te komen tot structurele oplossing voor het gebied.  Het gaat onder meer om een huisvestingsproject,  de wegontsluiting met Nieuw Nickerie, een toerismeproject en aanpak van de agrarische sector.

Bij de laatste consultatie van de gemeenschappen in het Apoera-gebied om het rapport te completeren hebben deze gevraagd naar concretisering van de voorstellen.

De Stichting Planbureau Suriname  zegt  bereid te zijn een bijdrage te leveren.In dit kader zullen in samenwerking met het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu concrete projectvoorstellen worden voorbereid.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.