De Pertjajah Luhur (PL) heeft in het afgelopen weekend een begin gemaakt met de bouw van haar eerste activiteitencentrum te Catharina Sophia in het district Saramacca. In het gebouw wordt tevens de eerste volkswinkel van de partij gehuisvest.

Ook te Tamanredjo in het district Commewijne is de eerste steen gelegd voor een activiteitencentrum annex volkswinkel. Het streven is er op gericht om landelijk vijftig volkswinkels te hebben.

Met het activiteitencentrum van Saramacca en Commewijne wordt met name aan jongeren de gelegenheid gegeven activiteiten te ontplooien. “We hopen dat eind april het gebouw een feit is,” sprak PL-voorzitter Paul Somohardjo zijn verwachting uit over de bouwwerkzaamheden van Saramacca.

Het assembleelid Chitan van dit district verrichtte de eerstesteenlegging, dat vooraf gegaan werd door een dankdienst. Te Tamanredjo was het Ronny Tamsiran die als volksvertegenwoordiger een steentje bijdroeg aan de bouw van het activiteitencentrum. De nadruk werd gelegd op samenwerking bij de uitvoering van dit project, waarbij alle structuren van de partij letterlijk en figuurlijk een steentje bijdragen. Ook de buurtbewoners leveren een bijdrage in de vorm van arbeidskracht.

De partij hoopt met dit initiatief tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de lokale bevolking. Volgens Rudie Somohardjo van het Secretariaat van de partij is ook gebleken dat er een grote behoefte is aan basisgoederen, reden waarom de partij met ondersteuning van enkele vrijwilligers ook een aantal pakketten met basisgoederen tegen sterk gereduceerde prijzen heeft verkocht.

Partijvoorzitter Paul Somohardjo maakte van de gelegenheid gebruik om een kern te Catharina Sophia te installeren. Hij hoopt dat er een goede samenwerking zal zijn tussen de kern en het bestuur. De kern van Catharina Sophia heeft de handleiding voor kernen en overige structuren ontvangen, dat een houvast moet bieden voor een richtige en succesvolle uitvoering van het werk.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.