Door Andjenie Harkhoe

PARAMARIBO- De Pertjajah Luhur (PL)/Volks Alliantie onder leiding van Paul Somohardjo heeft vandaag een interpellatievoorstel in het parlement ingediend. De politieke partij wil, zoals GFC gisteren al meldde, opheldering over de bouw van een dijk in Commewijne. De regering is van plan is om de werkzaamheden van de bouw van de dijk van Commewijne stop te zetten en daarvoor in de plaats de hoofdweg naar Nieuw Amsterdam te verhogen met 75 centimeter.

GFC heeft de hand weten te leggen op een kopie van het schrijven aan de voorzitter van het parlement. De  inhoud van de brief is als volgt:

Aan de voorzitter van de Nationale  Assemblee, mevrouw J. Simons

12 oktober 2012

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee.

Wij vragen u hierbij krachtens artikel 29 van het reglement van orde, om op de meest korte termijn een openbare vergadering te willen uitschrijven met als agendapunt:

het bespreken van de continuïteit  van het project behoud Surinamerivier Commewijne en het eventuele voornemen van de regering om dit project te wijzigen.

Het is van groot belang dat DNA c.q.  de samenleving voldoende geïnformeerd wordt over het beleid van de regering met betrekking van bovengenoemde aangelegenheid. Dit verzoek staat in het licht van de gemanifesteerde toenemende zorg bij de bewoners van Commewijne over hun bestaanszekerheid.

Hoogachtend,

P.Somohardjo

R. Tamsiran

F.Sakimin

P. Djichten

M. Warsodikromo

Het lid Marsidi van Nickerie kon niet mee tekenen gelet op de verre woonafstand. Hij woont in Nickerie. Hij heeft echter telefonisch laten weten, volledig achter het besluit van de Pertjajah Luhur/ Volks Alliantie te staan.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.