De verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur en partijbestuur van de Pertjajah Luhur (PL) zullen niet meer uiterlijk 7 december dit jaar worden gehouden, maar het volgend jaar plaatsvinden. Partijstructuren hebben tijdens vergadering zondag in het partijcentrum te Beekhuizen bepaald dat de verkiezingen worden gehouden op 29 januari 2019.

Aan het huidige hoofd- en partijraadsbestuur is door de partijraadsvergadering tevens mandaat verleend voor het organiseren en houden van bestuursverkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur en partijraadsbestuur.

Het huidige hoofdbestuur heeft gevraagd om de verkiezingsdatum te verschuiven naar volgend jaar, zodat er meer tijd is om een goede kandidatenlijst samen te stellen, bestaande uit deskundige en bovenal betrouwbare personen, die hard werken, gul en sociaal zijn. Aan de partijraadsvergadering hebben deelgenomen leden van de partijraad, het hoofdbestuur, de adviesraad, de jongerenraad en de vrouwenraad.

Partijvoorzitter Paul Salam Somohardjo wees op het belang van een betrouwbaar bestuur, gelet op het verraad waarmee de partij in de afgelopen periode geconfronteerd is geraakt. Hij wees er op dat het overlopen van een deel van het hoofdbestuur kort na de verkiezingen van 2015 erg moeilijk is geweest voor de partij. Dit maakt het des te belangrijker om een gedegen lijst samen te stellen met hardwerkende en betrouwbare leden.

Somohardjo hield de vergadering voor dat de nieuwe partijbesturen moeten kunnen bewerkstelligen dat de PL na de verkiezingen in 2020 regeermacht verwerft. “Dus moeten we zorgen voor een goed bestuur, dat in staat zal zijn om ons te brengen naar de overwinning”, aldus de PL-partijvoorzitter.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.